Sao chép danh bạ bằng ứng dụng Chuyển dữ liệu của tôi

Có những thứ gần nhất và thân yêu nhất ngay trên đầu ngón tay. Sử dụng ứng dụng để dễ dàng sao chép danh bạ, tin nhắn văn bản và ảnh từ điện thoại cũ. Ứng dụng này không hoạt động với tất cả các kiểu điện thoại.

Mẹo: Nếu điện thoại cũ của bạn là một thiết bị Windows Phone hoặc nếu trước đó bạn đã sao lưu danh bạ vào tài khoản Microsoft, hãy nhập danh bạ từ dịch vụ này, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn trên điện thoại. Danh bạ sẽ tự động được nhập.

Điện thoại cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth. Danh bạ trên điện thoại cũ cần được lưu vào bộ nhớ điện thoại, chứ không phải trên thẻ SIM.

  1. Trên điện thoại cũ, hãy bật Bluetooth và đảm bảo các thiết bị khác có thể nhìn thấy điện thoại.
  2. Trên điện thoại mới, mở ứng dụng Chuyển dữ liệu của tôi.
  3. Nhấn tiếp tục rồi bật Bluetooth.
  4. Chọn điện thoại cũ từ danh sách những thiết bị được tìm thấy và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên cả hai điện thoại.

Nếu danh bạ của bạn được viết bằng ngôn ngữ không được điện thoại mới hỗ trợ, thông tin liên hệ có thể không hiển thị chính xác.

Nếu chưa có ứng dụng Chuyển dữ liệu của tôi, bạn có thể tải ứng dụng này về từ Store.

Thuộc tính

ID Bài viết: 11641 - Xem lại Lần cuối: 18-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi