Chặn cuộc gọi và tin nhắn

Bạn nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản không mong muốn? Chặn chúng bằng ứng dụng lọc cuộc gọi+‎SMS.

Để thêm số điện thoại vào danh sách số bị chặn, trên màn hình bắt đầu, nhấn vào , trượt đến lịch sử, nhấn và giữ vào người gọi bạn muốn chặn rồi nhấn chặn số....

Bạn cũng có thể thêm các số vào danh sách số bị chặn từ tin nhắn văn bản.

Để kiểm tra cài đặt của lọc cuộc gọi+SMS, đi tới cài đặt > lọc cuộc gọi+‎SMS.

Chặn cuộc gọi và tin nhắn

  1. Chuyển Chặn cuộc gọi + SMS sang trạng thái Bật.

Kiểm tra những số bị chặn

  1. Nhấn vào số bị chặn.

Nhận thông báo về cuộc gọi hoặc tin nhắn bị chặn.

  1. Nhấn nâng cao và chuyển Thông báo sang trạng thái Bật.
Thuộc tính

ID Bài viết: 11646 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi