Làm cách nào để cá nhân hóa điện thoại Lumia của tôi?

Cá nhân hóa màn hình bắt đầu

 • Để ghim ứng dụng vào màn hình bắt đầu, hãy trượt nhanh sang trái, nhấn và giữ ứng dụng, sau đó nhấn ghim vào Bắt đầu. Bạn cũng có thể ghim các liên hệ và trang web.
 • Để di chuyển ô, nhấn và giữ ô, kéo và thả ô vào vị trí mới, sau đó nhấn vào màn hình.
 • Để đổi lại kích thước ô, hãy nhấn và giữ ô, sau đó nhấn vào biểu tượng mũi tên.
 • Để xóa ô khỏi màn hình bắt đầu, nhấn và giữ ô rồi nhấn vào biểu tượng ghim.

Thay đổi ảnh nền

 • Để thay đổi ảnh trên màn hình khóa, trên màn hình bắt đầu, trượt nhanh sang trái, nhấn cài đặt > màn hình khóa, trong Nền, nhấn vào danh sách và chọn ảnh > thay đổi ảnh, chọn ảnh từ bộ sưu tập, chụm và trải ngón tay của bạn ra để thu phóng, sau đó nhấn vào xén.
 • Để thay đổi ảnh nền trong ô hub Ảnh, nhấn Ảnh > ... > cài đặt. Chuyển đổi hiển thị Ô Bắt đầu thành ảnh đơn. Nhấn chọn ảnh, chọn ảnh và nhấn biểu tượng xong.

Thay đổi màu nền hoặc màu chủ đề

 • Trên màn hình bắt đầu, trượt nhanh sang trái và nhấn Cài đặt > chủ đề và Nền hoặc Màu chủ đề
 • Để đặt chủ đề màu đen, hãy đi tới Cài đặt > dễ truy cập và chuyển đổi nút Độ tương phản cao thành Bật. Lưu ý rằng cài đặt này ẩn nền màn hình khóa của bạn; bạn sẽ thấy màu trắng hoặc đen trên màn hình khóa tùy thuộc vào Nền bạn đã chọn trong cài đặt màn hình khóa của bạn. Theo mặc định, chế độ Độ tương phản Cao Tắt (Cài đặt > dễ truy cập > Độ tương phản cao).

Thêm thông báo vào màn hình khóa

 • Bạn có thể tự do chọn các thông báo ứng dụng được hiển thị trên màn hình khóa, chẳng hạn như thông báo cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới. Trên màn hình bắt đầu, trượt nhanh sang trái, nhấn Cài đặt > màn hình khóa, nhấn vào khe thông báo và chọn ứng dụng mà bạn muốn thêm.

Thay đổi nhạc chuông và âm báo điện thoại của bạn

 • Trên màn hình bắt đầu, trượt nhanh sang trái, nhấn Cài đặt > nhạc chuông+âm thanh, chọn loại nhạc chuông hoặc cảnh báo bạn muốn thay đổi và chọn âm thanh.
 • Nếu có tệp mp3 của bài hát trên PC, bạn có thể làm cho bài hát này trở thành nhạc chuông của mình. Kết nối điện thoại với PC và sử dụng trình quản lý tệp của PC để chuyển bài hát bạn muốn sử dụng làm nhạc chuông vào thư mục nhạc chuông trong điện thoại. Để đặt bài hát làm nhạc chuông, trong chế độ xem nhạc chuông+âm thanh, nhấn Nhạc chuông và trong Tùy chỉnh, nhấn vào bài hát. Bạn có thể sử dụng một bài hát làm nhạc chuông nếu bài hát này không được bảo vệ bằng quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) và nhỏ hơn 30 MB. PC của bạn cần phải chạy Windows Vista, Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10.

Đổi kích cỡ phông chữ

 • Trên màn hình bắt đầu, trượt nhanh sang trái, nhấn Cài đặt > dễ truy cập và kéo thanh trượt Kích cỡ văn bản.

Lọc danh bạ

 • Nếu bạn không muốn xem tất cả các liên hệ của mình từ các tài khoản mạng xã hội khác nhau trong danh bạ của bạn, nhấn Mọi người > ... > cài đặt > lọc danh bạ của tôi và chọn tài khoản có các liên hệ bạn muốn xem.

Tắt tính năng gợi ý từ khi viết

 • Nếu bạn không muốn điện thoại của mình tự động gợi ý khi bạn viết, trên màn hình bắt đầu, trượt nhanh sang trái, nhấn Cài đặt > bàn phím, nhấn bàn phím ngôn ngữ của bạn và xóa hộp kiểm Gợi ý văn bản.
Thuộc tính

ID Bài viết: 12499 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi