Tôi không thể đăng nhập hay tạo tài khoản Microsoft trên điện thoại Lumia của tôi

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft có thể không thành công nếu ngày trên điện thoại không chính xác. Thao tác này cũng có thể không thành công nếu kết nối mạng không hoạt động tốt hoặc nếu bạn đang tìm cách tạo tài khoản Microsoft mới bằng địa chỉ email live.com. Bạn cũng có thể được yêu cầu xác minh danh tính trước khi thiết lập tài khoản Microsoft.

Hãy kiểm tra cài đặt thời gian và kết nối mạng

  1. Đi tới Cài đặt > ngày+giờ và thiết lập đúng múi giờ, ngày và giờ theo cách thủ công. Thử đăng nhập lại.
  2. Nếu các biện pháp trên không khắc phục được sự cố, hãy kết nối với mạng Wi-Fi và thử đăng nhập qua mạng đó.

Nếu bạn thấy thông báo 'Không thể kết nối'

  1. Nếu điều này xảy ra trong quá trình thiết lập ban đầu, hãy bỏ qua trình hướng dẫn thiết lập tài khoản bằng cách nhấn vào đăng nhập sau.
  2. Cập nhật điện thoại trong Cài đặt > cập nhật điện thoại > Kiểm tra cập nhật.
  3. Sau khi đã cập nhật điện thoại của bạn, hãy chọn Cài đặt > email+tài khoản > Thêm tài khoản và nhấn vào tài khoản Microsoft.
  4. Nếu bạn đã có tài khoản bạn sử dụng với Xbox, Windows 8, Windows 10, Outlook.com, Skype hoặc dịch vụ khác của Microsoft, thì bạn phải nhấn vào đăng nhập. Nếu không, nhấn vào tạo một tài khoản. Hoàn thành biểu mẫu trên màn hình để nhận tài địa chỉ email Outlook.com mới hoặc nhấn vào sử dụng địa chỉ email hiện có.
  5. Nếu bạn được yêu cầu xác minh danh tính của bạn bằng mã bảo mật, hãy chọn tùy chọn xác minh (nhắn tin, gọi điện hoặc email) và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu bạn không nhận được mã xác minh.

  • Nếu sử dụng tùy chọn xác minh qua email, hãy kiểm tra rằng bạn đã nhập đúng địa chỉ email khi được nhắc nhập địa chỉ email của bạn.
  • Nếu sử dụng tùy chọn xác minh bằng tin nhắn hoặc gọi điện, trình hướng dẫn thiết lập sẽ yêu cầu bạn nhập 4 chữ số cuối của số điện thoại mà bạn đã cung cấp khi tạo tài khoản của mình. Kiểm tra rằng bạn đã nhập đúng các chữ số. Đồng thời, kiểm tra rằng thẻ SIM nằm trong điện thoại của bạn và điện thoại được kết nối với mạng. Nếu các chữ số khớp với 4 chữ số cuối của số điện thoại được liên kết với tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được mã xác minh trong tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi.
  • Nếu bạn không nhận được bất kỳ mã xác minh nào, hãy thử sử dụng tùy chọn xác minh khác.

Nếu bạn nhận được mã lỗi

Dùng trình duyệt, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm một bài viết hỗ trợ mã lỗi.

Nếu vẫn không thể đăng nhập bằng điện thoại của bạn, hãy kiểm tra với trình duyệt rằng bạn có thể đăng nhập thành công bằng tài khoản của mình hoặc tạo tài khoản mới.

Nếu bạn định đăng nhập nhưng tài khoản Microsoft của bạn không hoạt động tốt

Kiểm tra rằng bạn đã cung cấp đúng ngày sinh của mình trong cài đặt tài khoản. Nếu ngày sinh cho thấy bạn là còn nhỏ thì có các giới hạn với tài khoản Microsoft của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 12855 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi