Hướng dẫn sử dụng Nokia 220 (Dual SIM) ở dạng PDF

Bấm vào liên kết sau để tải xuống hướng dẫn sử dụng Nokia 220 ở định dạng PDF:

Nokia 220
Nokia 220 Dual SIM
Thuộc tính

ID Bài viết: 13397 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi