Lắp thẻ SIM và thẻ nhớ vào Lumia

Xem các video bên dưới để tìm hiểu cách mở nắp lưng điện thoại Lumia, cũng như cách lắp đúng thẻ SIM và thẻ nhớ cho Lumia của bạn.


Lumia 520 - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ


Lumia 620 - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ


Lumia 625 - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ


Lumia 630 và 635 - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ


Lumia 920 - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ


Lumia 925 - Cách lắp thẻ SIM và thẻ nhớ


Thuộc tính

ID Bài viết: 13641 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi