Dịch vụ mạng và chi phí

Việc sử dụng một số tính năng và dịch vụ hoặc tải xuống nội dung, bao gồm cả các mục miễn phí, yêu cầu kết nối mạng. Điều này có thể gây ra việc chuyển lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí dữ liệu.

Bạn cũng có thể cần đăng ký một số tính năng.

Những tuyên bố sau đây áp dụng cho các thiết bị có hỗ trợ 4G/LTE:

Theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ mạng, thiết bị của bạn có thể thu thập và báo cáo Thông tin Mạng Độc quyền của Khách hàng, có thể bao gồm các thông tin như: cấu hình kỹ thuật, chủng loại, điểm đến, vị trí và số lượng sử dụng của dịch vụ viễn thông bất kỳ mà bạn đã đăng ký. Vui lòng xem Trang về quyền riêng tư của chúng tôi tại www.microsoft.com/mobile/privacypolicy, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13742 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi