Kết nối với thiết bị Bluetooth

Nhờ có Bluetooth, bạn có thể sử dụng tất cả các loại thiết bị không dây với PC chạy Windows — tai nghe, loa, điện thoại, thiết bị theo dõi sức khỏe Bluetooth — và nhiều thiết bị Bluetooth khác nữa. Bắt đầu bằng cách ghép nối thiết bị Bluetooth với PC của bạn. Cách bạn thực hiện điều này tùy thuộc vào loại thiết bị Bluetooth bạn đang sử dụng.

Để kết nối tai nghe, loa hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth khác

 1. Bật thiết bị âm thanh Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được.

  Cách bạn đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được tùy thuộc vào thiết bị. Chọn thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách.

 2. Bật Bluetooth trên PC nếu Bluetooth chưa được bật. Để thực hiện điều này, trên thanh tác vụ, chọn trung tâm hành động > Bluetooth.

 3. Trong trung tâm hành động, chọn Kết nối > tên thiết bị.

  Quy trình kết nối bluetooth từ thanh tác vụ

 4. Làm theo mọi hướng dẫn khác có thể xuất hiện. Nếu không thấy hướng dẫn khác có nghĩa là bạn đã hoàn tất và đã kết nối.

  Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Để kết nối bàn phím, chuột Bluetooth hoặc thiết bị khác

 1. Bật thiết bị và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được.

 2. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  rồi chọn Cài đặt > Thiết bị > Bluetooth.

 3. Bật Bluetooth > chọn thiết bị > Ghép nối.

 4. Làm theo mọi hướng dẫn khác nếu chúng xuất hiện.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17156 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 9

Phản hồi