Microsoft 365 learning & help

Microsoft 365 và sức mạnh của điện toán đám mây

Sử dụng Microsoft 365 để hoàn thành các tác vụ ở mọi nơi, trên mọi thiết bị. Xem cách các chuyên gia trong ngành ứng dụng Microsoft 365 để liên lạc, cộng tác và cải thiện hiệu suất công việc cho toàn nhóm và tổ chức.

Bắt đầu tại đây

Tự bảo vệ bạn trực tuyến

Kiểm soát thông tin cá nhân bạn chia sẻ và bảo vệ dữ liệu và các thiết bị của bạn.

Nâng cao tính bảo mật

Sắp xếp cuộc sống của bạn

Quản lý email và đảm bảo lịch của bạn luôn được cập nhật từ máy tính, điện thoại hoặc web.

Bắt đầu với Outlook

Lưu trữ và chia sẻ tệp an toàn

Lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ tệp và thư mục trên điện toán đám mây và truy nhập từ mọi nơi.

Bắt đầu với OneDrive

Cộng tác với người khác

Lập nhóm của bạn và sắp xếp khoa học với các cuộc hội thoại tập trung hơn dù bạn ở nơi đâu.

Bắt đầu với Microsoft Teams

Trung tâm Đào tạo Office 365

Tìm hiểu các tính năng cơ bản của Office 365 và nhận được các hướng dẫn nhanh, mẫu đào tạo, mẹo và đồ họa thông tin để bạn có thể duy trì hiệu quả trong công việc.

Bắt đầu đào tạo

Làm được nhiều việc hơn với mẫu

Tìm kiếm hàng nghìn mẫu khác nhau và bắt đầu với bất kỳ mẫu nào cần thiết đối với bạn, gồm có lịch, sơ yếu lý lịch, báo cáo, sách nhỏ quảng cáo, bản tin, ngân sách, bảng kế hoạch, bảng theo dõi, thư mời và tờ bướm cho mọi loại sự kiện.

Tìm mẫu