Những thay đổi trong File Explorer

Áp dụng cho: Windows 10

Giống như nhiều thứ trong cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, File Explorer cũng ngày càng được cải thiện. Để xem những cải tiến của tiện ích này trong Windows 10, hãy chọn biểu tượng trên thanh tác vụ hoặc menu Bắt đầu hay nhấn phím logo Windows + E trên bàn phím.

File Explorer trên thanh tác vụ

Dưới đây là một số thay đổi đáng chú ý cho Windows 10:

  • OneDrive giờ là một phần của File Explorer. Để tìm hiểu nhanh về cách hoạt động của OneDrive, hãy xem OneDrive trên PC của bạn.

  • Khi File Explorer mở, bạn sẽ được đưa tới Truy nhập nhanh. Các thư mục thường xuyên sử dụng và các tệp sử dụng gần đây đều được liệt kê ở đó, do vậy bạn sẽ không phải truy nhập vào một loạt thư mục để tìm chúng. Ghim các thư mục yêu thích của bạn vào Truy nhập nhanh để truy nhập chúng nhanh hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghim, xóa và tùy chỉnh trong Truy nhập nhanh.

    Truy nhập nhanh trong File Explorer

  • Giờ đây, bạn có thể sử dụng các ứng dụng để chia sẻ tệp và ảnh ngay từ File Explorer. Chọn các tệp bạn muốn chia sẻ, chuyển tới tab Chia sẻ, chọn nút Chia sẻ, sau đó chọn ứng dụng. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn chia sẻ, hãy xem Chia sẻ tệp trong File Explorer.

Nếu bạn quen dùng Windows 7, dưới đây là một số khác biệt khác:

  • Máy tính của tôi giờ được gọi là PC này và sẽ không hiển thị trên màn hình nền của bạn theo mặc định. Để tìm hiểu cách thêm PC này vào màn hình nền của bạn hoặc menu Bắt đầu, hãy xem Máy tính của tôi giờ là PC này.

  • Thư viện sẽ không hiển thị trong File Explorer trừ khi bạn muốn. Để thêm thư viện vào ngăn bên trái, hãy chọn tab Xem > Ngăn dẫn hướng > Hiển thị thư viện.

    Hiển thị thư viện trong File Explorer