Nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút dành cho người tiêu dùng của Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1

Nếu bạn đang chạy Windows 10, Windows 8.1, hoặc Windows 8, bạn đã có Bộ bảo vệ Windows tích hợp sẵn, giúp bảo vệ bạn khỏi vi-rút, phần mềm gián điệp và các phần mềm độc hại khác.

Phần mềm độc hại bao gồm vi-rút, phần mềm gián điệp và phần mềm không mong muốn tiềm ẩn khác. Bộ bảo vệ Windows miễn phí và đi kèm với Windows, luôn bật và luôn hoạt động để bảo vệ PC khỏi phần mềm độc hại.

Tin tặc và những kẻ lừa đảo đôi khi sử dụng phần mềm diệt phần mềm độc hại giả để lừa gạt bạn cài đặt vi-rút hoặc phần mềm độc hại vào máy tính của bạn. Nếu bạn muốn khám phá các lựa chọn thay thế cho phần mềm diệt phần mềm độc hại của Microsoft hiện có hoặc đã cài đặt trên PC chạy Windows thì hãy tham khảo các công ty bảo mật danh tiếng có tên dưới đây. Họ sẽ cung cấp phần mềm bảo mật tương thích với Windows cho người dùng. Chỉ cần nhấp vào tên công ty để xem sản phẩm tương thích với Windows mà họ cung cấp. Đối với phần mềm bảo mật doanh nghiệp tương thích với Windows, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp phần mềm bảo mật mà bạn chọn.

Nhiều công ty, bao gồm cả các công ty có tên trên trang này có thể phân phối phần mềm diệt phần mềm độc hại. Bạn nên điều tra cẩn thận nguồn gốc sản phẩm diệt phần mềm độc hại và các sản phẩm khác trước khi tải về và cài đặt chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bảo vệ PC của bạn.
 
Quan trọng: Bộ bảo vệ Windows sẽ tự tắt nếu bạn cài đặt một chương trình diệt phần mềm độc hại khác để bảo vệ PC của mình. Trước khi bạn cài đặt phần mềm diệt phần mềm độc hại, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn chưa có sản phẩm diệt phần mềm độc hại trên máy tính của mình. Nếu có, hãy đảm bảo xóa sản phẩm bạn không muốn trước khi cài đặt sản phẩm mới. Việc có hai sản phẩm diệt phần mềm độc hại khác nhau được cài đặt và chạy cùng lúc trên máy tính của bạn có thể gây ra sự cố cho máy tính.