Kết nối với VPN trong Windows 10

Bất kể là vì mục đích sử dụng cá nhân hay công việc, bạn có thể kết nối với VPN (mạng riêng ảo) trên PC chạy Windows 10. Kết nối VPN có thể cung cấp cho bạn một kết nối an toàn hơn với mạng của công ty và Internet (ví dụ: khi bạn ở quán cà phê).

Trước khi có thể kết nối với VPN, bạn sẽ cần tạo một cấu hình VPN trên PC của bạn. Dưới đây là hai cách để tạo cấu hình:

 • Tự tạo cấu hình VPN.
 • Thiết lập tài khoản cơ quan để có được cấu hình VPN từ công ty của bạn.

Tạo cấu hình VPN

Nếu không có cấu hình VPN trên PC, bạn sẽ cần tạo một cấu hình. Trước khi bạn bắt đầu:

 • Nếu là vì mục đích công việc, hãy xem liệu bạn có thể tìm thấy cài đặt VPN và/hoặc một ứng dụng VPN trên trang web nội bộ của công ty khi bạn đang ở cơ quan hay không hoặc liên hệ với người hỗ trợ của công ty bạn.
 • Nếu là vì một dịch vụ VPN bạn đăng ký để sử dụng cho mục đích cá nhân, hãy truy cập Windows Store để xem có ứng dụng cho dịch vụ đó không và truy cập trang web của dịch vụ VPN để xem cài đặt kết nối VPN để sử dụng có được liệt kê ở đó không.
 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet > VPN > Thêm kết nối VPN.
 2. Trong Thêm kết nối VPN, hãy làm như sau:
  • Đối với Nhà cung cấp VPN, chọn Windows (tích hợp sẵn).
  • Trong hộp Tên kết nối, nhập tên dễ nhớ cho cấu hình kết nối VPN.
   Đây là tên kết nối VPN để tìm kiếm khi bạn kết nối.
  • Trong hộp Tên hoặc địa chỉ máy chủ, nhập địa chỉ dành cho máy chủ VPN.
  • Đối với Loại VPN, chọn loại kết nối VPN bạn muốn tạo.
   Một lần nữa, bạn sẽ cần biết loại kết nối VPN nào công ty của bạn hoặc dịch vụ VPN sử dụng.
  • Đối với Loại thông tin đăng nhập, chọn loại thông tin đăng nhập (còn được gọi là chứng danh) để sử dụng.
   Thông tin đăng nhập có thể là tên người dùng và mật khẩu, mật khẩu một lần, chứng chỉ hoặc có thể là thẻ thông minh nếu bạn đang kết nối với VPN để làm việc.
  • Nếu bạn thích, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn vào các hộp tương ứng.
 3. Chọn Lưu.
 4. Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin kết nối VPN hoặc chỉ định cài đặt bổ sung, chẳng hạn như cài đặt proxy để sử dụng cho kết nối VPN, hãy chọn kết nối VPN > Tùy chọn nâng cao.

Kết nối với VPN

Sau khi bạn có cấu hình VPN, bạn đã sẵn sàng để kết nối.

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet > VPN.
 2. Chọn kết nối VPN bạn muốn sử dụng > Kết nối.
 3. Nếu được nhắc, nhập tên người dùng và mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác.
  Khi bạn được kết nối, tên kết nối VPN sẽ cho biết Đã kết nối bên dưới.

Để kiểm tra nhanh và xem bạn có kết nối với VPN khi đang làm việc trên PC hay không, chọn biểu tượng Mạng  ở phía xa bên phải của thanh tác vụ, sau đó xem kết nối VPN có cho biết Đã kết nối bên dưới hay không.

Đã kết nối với VPN
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 20510 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi