Bạn không thể khởi động các máy ảo trên máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2 và có CPU được cài đặt hỗ trợ tính năng AVX


T R IỆ U C HỨ N G


Xem xét kịch bản sau:
 • Bạn có CPU Intel hỗ trợ tính năng Advanced Vector Extensions (AVX) trên máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2.

  Chú ý
  Intel giới thiệu hỗ trợ tính năng AVX trong dòng bộ xử lý Sandy Bridge.
 • Bạn cài đặt vai trò máy chủ Hyper-V trên máy tính.
 • Bạn cố khởi động máy ảo sau khi tạo máy ảo trên máy tính.
Trong tình huống này, bạn không thể khởi động máy ảo. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi giống một trong các thông báo lỗi sau:
Đã xảy ra lỗi khi cố khởi động (các) máy ảo đã chọn.
<tên máy ảo> không thể khởi chạy

<tên máy ảo> không thể khởi chạy. (ID máy ảo <GUID máy ảo>)
Đồng thời, Sự kiện 3040 được ghi vào nút Hyper-V-Worker trong Nhật ký Ứng dụng và Dịch vụ có chứa thông báo lỗi giống như sau:
<tên máy chủ ảo> Không thể đặt/đổi thuộc tính phân hạch

N G U YÊ N N HÂ N


Vấn đề này xảy ra do Windows Server 2008 R2 không hỗ trợ tính năng AVX.

G IẢ I P HÁ P


Chú ý Gói hotfix này vô hiệu hoá tính năng AVX trên các bộ xử lý ảo để các máy chủ ảo có thể khởi động thành công. Bạn phải nâng cấp lên Windows Server 2008 R2 SP1 để hỗ trợ tính năng AVX sao cho các máy chủ ảo có thể chạy như mong đợi và sử dụng các chỉ dẫn AVX.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi bản cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ được áp dụng cho các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính phải đang chạy Windows Server 2008 R2 và vai trò máy chủ Hyper-V phải được cài đặt.

Thông tin registry

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho registry.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản vá nóng này cài đặt các tệp chứa các thuộc tính được liệt kê ở bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Ghi chú về thông tin tệp Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau:

  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng lẻ trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

CÁ C H G IẢ I Q U YẾ T K HÁ C


Cách giải quyết cho Windows Server 2008 R2

Để giải quyết sự cố này, bạn có thể buộc CPU tương thích gắn cờ bằng cách đặt thuộc tính WMI. Không thể truy nhập thuộc tính này từ bất kỳ giao diện người dùng (UI) nào. Tuy nhiên, thuộc tính này được lập thành tài liệu trên website Microsoft Software Developer Network (MSDN). Bạn có thể phải tiến hành cách giải quyết này cho tất cả các máy ảo đã tạo. Thay đổi này được duy trì sau khi máy tính khởi động lại. Tuy nhiên, có hai sự cố đã biết khi bạn tiến hành cách giải quyết này. Đồng thời, hãy xem tập lệnh Windows PowerShell mẫu sau.
 • Cách giải quyết này cũng đặt khả năng tương thích cho các tính năng CPU khác như Kích thước dòng bộ đệm ẩn. Do đó, các máy ảo không thể sử dụng toàn bộ công suất của CPU.
 • Bắt buộc phải chạy cách giải quyết này mỗi lần một máy ảo mới được tạo ra.
Dưới đây là tập lệnh Windows PowerShell mẫu.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

TÌ N H T RẠ N G


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý bảo hành hay theo cách khác về hiệu năng hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

T HÔ N G T I N T HÊ M


Để biết thêm thông tin về tính năng AVX, hãy ghé thăm website sau của Intel:Để có thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thông tin về tệp bổ sung


Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable