Lumia hai SIM của tôi có hỗ trợ LTE/4G/3G trên cả hai SIM không?

Có một số điện thoại Lumia hai SIM hỗ trợ LTE, 4G và 3G. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đặt một trong số các thẻ SIM sử dụng kết nối LTE, 4G hoặc 3G vào thời điểm cụ thể bất kỳ. SIM còn lại bị hạn chế ở kết nối 2G/GSM. Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không có mạng 2G/GSM, đăng ký thẻ SIM sẽ không thực hiện được và bạn sẽ không thể nhận hoặc thực hiện cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc sử dụng dữ liệu di động với thẻ SIM này. 

Để biết thông tin về tính tương thích của thẻ SIM với mạng 2G/GSM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 28821 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi