Xem các tệp OneDrive của bạn trong File Explorer

Áp dụng cho: Windows 10

Các tệp OneDrive của bạn sẽ hiển thị trong File Explorer sau khi bạn đồng bộ chúng với PC:

  • Chuyển tới phía bên phải của thanh tác vụ và bấm chuột phải vào (hoặc nhấn và giữ) biểu tượng OneDrive  . Nếu không thấy biểu tượng này ở đó, trước tiên bạn có thể cần chọn mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn .

  • Chọn Cài đặt, đi tới thẻ Tài khoản , rồi chọn Chọn thư mục.

  • Chọn hộp kiểm Đồng bộ tất cả tệp và thư mục trong OneDrive của tôi, rồi chọn OK.

  • Mở File Explorer và kiểm tra xem các tệp OneDrive của bạn có ở đó không. Nếu không có, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố trong chủ đề OneDrive này.