Tải Bản cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2020

Áp dụng cho: Windows 10

 • Khi Bản cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2020 đã sẵn sàng cho thiết bị của bạn, bạn sẽ có thể tải xuống bản cập nhật từ trang Windows Update trong Cài đặt. Chọn thời gian phù hợp nhất với bạn để tải xuống bản cập nhật. Sau đó, bạn sẽ phải khởi động lại thiết bị và hoàn tất quy trình cài đặt. Sau đó, thiết bị của bạn sẽ chạy Windows 10 phiên bản 2004. (Để kiểm tra xem bạn có đang chạy Bản cập nhật tháng 5 năm 2020 hay không, hãy chọn Xem lịch sử cập nhật trên trang cài đặt Windows Update.) Ngoài ra, hãy lưu ý những điều sau:  
  • Nếu bạn muốn cài đặt bản cập nhật ngay, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Windows Update , sau đó chọn Kiểm tra bản cập nhật. Nếu có bản cập nhật, hãy cài đặt những bản cập nhật đó. 
  • Nếu phiên bản 2004 không được cung cấp tự động thông qua Kiểm tra bản cập nhật, bạn có thể tải tệp này theo cách thủ công thông qua Hỗ trợ Cập nhật.
  • Nếu gặp sự cố khi cập nhật thiết bị của bạn, bao gồm cả các sự cố với các bản cập nhật lớn trước đó, hãy xem cách khắc phục sự cố thường gặp tại Khắc phục sự cố khi cập nhật Windows 10 hoặc sử dụng Khắc phục các sự cố về Windows update để chúng tôi hướng dẫn bạn quy trình khắc phục sự cố theo từng bước.
  • Nếu bạn nhận được cảnh báo từ Windows Update rằng bạn không có đủ dung lượng trên thiết bị của bạn để cài đặt bản cập nhật này, hãy xem Giải phóng dung lượng.
  • Nếu gặp phải sự cố kết nối internet khi đang cập nhật thiết bị của bạn, hãy xem Khắc phục sự cố kết nối mạng trong Windows.
 • Nếu vẫn đang sử dụng Windows 7 hoặc Windows 8.1 và muốn chuyển lên Windows 10, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Nâng cấp lên Windows 10: Câu hỏi thường gặp.