Ngày 8 tháng 5 năm 2018—KB4103721 (HĐH Bản dựng 17134.48)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1803, all editions

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố với bản cập nhật Windows Servicing tháng 4 năm 2018 khiến App-V Scripts (Tập lệnh Người dùng) ngừng hoạt động. 
  • Khắc phục sự cố có thể khiến một số thiết bị dừng phản hồi hoặc ngừng hoạt động khi sử dụng các ứng dụng, chẳng hạn như Cortana hoặc Chrome, sau khi cài đặt Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018.

  • Khắc phục sự cố ngăn một số ứng dụng VPN nhất định hoạt động trên các bản dựng của Windows 10, phiên bản 1803. Các ứng dụng này đã được phát triển bằng phiên bản SDK trước Windows 10, phiên bản 1803 và sử dụng công khai API RasSetEntryProperties.
  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật. 
  • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi khi kết nối với máy chủ Máy tính Từ xa. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản cập nhật CredSSP cho CVE-2018-0886.
  • Các bản cập nhật bảo mật cho Windows Server, Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft scripting engine, Windows app platform và frameworks, nhân Windows, Cấu phần Microsoft Graphics, hệ thống tệp và lưu trữ Windows, trợ giúp HTML và Windows Hyper-V.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp

Một số người dùng đang chạy Windows 10 phiên bản 1803 có thể gặp lỗi "Đối số đã cung cấp không hợp lệ" khi truy nhập vào các tệp hoặc chạy các chương trình từ một thư mục được chia sẻ bằng cách sử dụng giao thức SMBv1.

Sự cố này được khắc phục trong KB4284848.

Khi cố gắng nâng cấp lên Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018, một số thiết bị có SSD Sê-ri Intel 600p hoặc SSD Sê-ri Intel Pro 6000p có thể liên tục chuyển sang màn hình UEFI sau khi khởi động lại hoặc ngừng hoạt động.

Sự cố này được khắc phục trong KB4100403Người dùng hiện sẽ được cung cấp Windows 10 phiên bản 1803.

Sau khi nâng cấp lên Bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018, một số thiết bị SSD có Sê-ri Toshiba XG4, Sê-ri Toshiba XG5 hoặc Sê-ri Toshiba BG3 có thể cho thấy tình trạng thời lượng pin bị giảm.

Sự cố này được khắc phục trong KB4100403Người dùng hiện sẽ được cung cấp Windows 10 phiên bản 1803.

Sau khi nâng cấp lên Windows 10 phiên bản 1803, một số người dùng không thể chạy QuickBooks (2017, 2018) ở chế độ nhiều người dùng. Người dùng có thể thấy mã lỗi: "Lỗi 193:0xc1 Windows không thể khởi động dịch vụ QuickBooksDBXX trên Máy tính Cục bộ."

Sự cố này được khắc phục trong KB4338548Người dùng hiện sẽ được cung cấp Windows 10 phiên bản 1803.

 

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4103721