你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Tuỳ chọn DirectDraw hoặc Direct3D không khả dụng

Triệu chứng
Khi bạn cố gắng khởi động một trong các trò chơi được liệt kê trong phần "Áp dụng", bạn gặp phải một trong các hiện tượng sau:
 • Tuỳ chọn Tăng tốc 3D không khả dụng.
 • Bạn nhận được thông báo lỗi cho biết: "Bộ tiếp hợp video của bạn không đáp ứng yêu cầu của trò chơi."
 • Bạn nhận được thông báo lỗi cho biết: "Bộ tiếp hợp video của bạn không có tuỳ chọn Tăng tốc 3D."
 • Công cụ Chẩn đoán DirectX (Dxdiag.exe) hiển thị Tổng Dung lượng nộ nhớ Gần đúng là trống hoặc N/A.
 • Công cụ Chẩn đoán DirectX (Dxdiag.exe) hiển thị tuỳ chọn DirectDraw hoặc tuỳ chọn Direct3D không khả dụng.
Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra vì bất kỳ lý do nào sau đây:
 • Máy tính của bạn không đáp ứng yêu cầu phần cứng 3D tối thiểu để chạy trò chơi.
 • Bộ tiếp hợp video của bạn không có đủ bộ nhớ video để chạy trò chơi.
 • Tăng tốc DirectDraw bị tắt.
 • Bạn sử dụng trình điều khiển lỗi thời cho bộ tiếp hợp video.
 • Phiên bản DirectX mới nhất chưa được cài đặt hoặc đã bị hỏng.
 • Một hoặc nhiều chương trình đang chạy trong nền can thiệp vào trò chơi.
Giải pháp
Để giải quyết sự cố này, hãy sử dụng các phương pháp sau đây theo thứ tự trình bày.

Chú ý́ Vì có nhiều phiên bản Microsoft Windows, nên những bước sau có thể khác trên máy tính của bạn. Nếu bạn gặp tình huống này, hãy xem tài liệu về sản phẩm của bạn để hoàn thành các bước này.

Phương pháp 1: Đặt cấu hình Tăng tốc Phần cứng để sử dụng thiết đặt Hoàn toàn

Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Thuộc tính Hiển thị. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước cho phiên bản Windows của bạn.
  • Windows 7 hoặc Windows Vista

   Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ display trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi bấm Thuộc tính Hiển thị trong danh sách Các chương trình.

   Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  • Windows XP hoặc phiên bản cũ hơn

   Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ desk.cpl, rồi bấm OK.
 2. Bấm vào tab Thiết đặt rồi bấm Nâng cao.
 3. Trên tab Hoạt động hoặc tab Khắc phục sự cố, di chuyển thanh trượt Tăng tốc Phần cứng về tận cùng bên phải (vị trí Hoàn toàn).
 4. Bấm OK, rồi bấm Đóng.
 5. Nếu bạn được nhắc khởi động lại máy tính, bấm Có.
Đặt cấu hình Tăng tốc Phần cứng để sử dụng thiết đặt Hoàn toàn
Nếu máy tính của bạn đáp ứng yêu cầu hệ thống tối thiểu, hãy sử dụng các phương pháp sau để giải quyết sự cố.

Phương pháp 2: Bật DirectDraw hoặc Direct3D

Để bật DirectDraw hoặc Direct3D, hãy làm theo các bước cho phiên bản Windows của bạn:
 1. Chạy Công cụ Chẩn đoán DirectX (Dxdiag.exe). Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  • Windows 7 hoặc Windows Vista

   Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, gõ dxdiag vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn ENTER.

   Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  • Windows XP hoặc phiên bản cũ hơn

   Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ dxdiag, rồi bấm OK.
 2. Trên tab Hiển thị, xác thực rằng Tăng tốc DirectDraw và Tăng tốc Direct3D được chọn trong Tính năng DirectX.

  Nếu một trong những dòng này hiển thị trạng thái Đã tắt, hãy bấm Bật cho dòng đó.
 3. Nếu có nhiều bộ tiếp hợp video được cài đặt trên máy tính của bạn, hãy lặp lại bước 2 cho từng tab Hiển thị trong Công cụ Chẩn đoán DirectX.

Phương pháp 3: Tải xuống và cài đặt phiên bản Trình cài đặt Web Thời gian chạy Người dùng cuối DirectX

Để thực hiện việc này, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:Lưu ý Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau trong khi cài đặt:
Phần mềm bạn đang cài đặt chưa vượt qua cuộc kiểm tra Biểu trưng của Windows để xác minh mức độ tương thích với phiên bản Windows này. (Cho tôi biết lý do kiểm tra này quan trọng.)
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822798 Bạn không thể cài đặt một số bản cập nhật hoặc chương trình
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy chuyển tới phương pháp tiếp theo.

Phương pháp 4: Cập nhật trình điều khiển video của bạn

Để xem bản cập nhật trình điều khiển hiện hành có sẵn không, hãy truy cập Web site Windows Update sau đây của Microsoft: Để biết thêm thông tin về thông tin liên hệ của nhà cung cấp phần cứng và phần mềm, hãy truy cập Web site sau của Microsoft: Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không có thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Nếu sự cố tiếp tục xảy ra, hãy chuyển tới phương pháp tiếp theo.

Phương pháp 5: Khởi động lại máy tính bằng cách sử dụng quy trình khởi động sạch

Khi bạn khởi động Microsoft Windows, thông thường có một số chương trình tự động khởi động và chạy dưới nền có thể ảnh hưởng đến trò chơi. Các chương trình này có thể bao gồm các chương trình diệt vi-rút và tiện ích hệ thống. Khi bạn thực hiện quy trình khởi động sạch, bạn ngăn các chương trình này khởi động tự động.

Để khởi động lại máy tính bằng cách sử dụng quy trình khởi động sạch, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
Để biết thêm thông tin hoặc để xem các bước dành cho các hệ điều hành khác, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
331796 Thực hiện Khởi động Sạch để xác định xem các chương trình nền có đang ảnh hưởng đến trò chơi hoặc chương trình của bạn hay không
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy chuyển tới phương pháp tiếp theo.

Phương pháp 6: Tắt tính năng Chia sẻ Máy để bàn Từ xa của NetMeeting, rồi đóng NetMeeting

Microsoft Windows NetMeeting vô hiệu hóa Direct3D khi tính năng Chia sẻ Máy để bàn Từ xa được bật. Để tắt tính năng Chia sẻ Máy để bàn Từ xa của NetMeeting, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động NetMeeting.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Chia sẻ Máy để bàn Từ xa.
 3. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm Bật Chia sẻ Máy để bàn Từ xa trên máy tính này.
 4. Bấm OK.
 5. Đóng NetMeeting.
Nếu sự cố tiếp tục xảy ra, hãy chuyển tới phương pháp tiếp theo.

Phương pháp 7: Tắt tính năng Cho phép Ghi Kết hợp trên Windows XP

Để tắt tính năng Cho phép Ghi Kết hợp, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm đúp vào Hiển thị.
 2. Trên tab Thiết đặt, bấm vào Nâng cao, rồi bấm vào tab Khắc phục sự cố.
 3. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm Cho phép Ghi Kết hợp.
 4. Bấm OK, rồi bấm lại vào OK.
 5. Nếu sự cố không được giải quyết, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 4, trừ việc bấm để chọn hộp kiểm Cho phép Ghi Kết hợp trong bước 4.
Khởi động trò chơi. Nếu sự cố tiếp tục xảy ra, hãy chuyển tới phương pháp tiếp theo.

Phương pháp 8: Tạo tài khoản người dùng mới trong Windows XP

Để tạo tài khoản người dùng trên máy tính chạy Windows XP, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở công cụ Quản lý Máy tính. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước cho phiên bản Windows của bạn:
  • Windows 7 hoặc Windows Vista
   Bấm Bắt đầu nút Bắt đầu, gõ compmgmt.msc vào ô Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn ENTER.

   Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  • Windows XP hoặc phiên bản cũ hơn

   Để mở công cụ Quản lý Máy tính trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ compmgmt.msc, rồi bấm OK.
 2. Mở rộng Nhóm và Người dùng Cục bộ, bấm chuột phải vào Người dùng, rồi bấm Người dùng Mới.
 3. Trong trường Tên người dùng, gõ UserName.
 4. Trong trường Mật khẩu và trong trường Xác nhận mật khẩu, gõ UserPassword, rồi bấm Tạo.

  Quan trọng Mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Ví dụ: MyPassword và mypassword được coi là các mật khẩu khác nhau.
 5. Bấm đúp vào tài khoản người dùng mới tạo, bấm vào tab Thành viên của, bấm Thêm để thêm người dùng vào nhóm phù hợp, rồi bấm OK.

  Lưu ý Một số trò chơi yêu cầu tài khoản trong nhóm Quản trị viên để chạy.
Thông tin thêm
Nếu bạn cần trợ giúp thêm, hãy truy cập Website Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để tìm các giải pháp khác. Web site này cung cấp các dịch vụ sau:
1.00 msgame mcm motorcross motorcycle 3-d three kbfaq trainsim
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
属性

文章 ID:191660 - 上次审阅时间:05/29/2015 12:05:00 - 修订版本: 3.0

 • kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660
反馈