Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Thông báo lỗi "Không chính xác cú pháp" khi bạn sử dụng một cơ sở dữ liệu danh mục có tên chứa một nhân vật đặc biệt trong SSRS 2008

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2635540
Microsoft phân phối bản sửa lỗi Microsoft SQL Server 2008 SP2 như một thể tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật đó được đính kèm với trước SQL Server 2008 SP2 sửa chữa phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn có một thể hiện trong Microsoft SQL Server 2008 báo cáo Services (SSRS 2008).
  • Tên cơ sở dữ liệu danh mục chứa một nhân vật đặc biệt, chẳng hạn như một dấu nối.
  • Bạn tạo một thuê bao cho trường hợp trong SSRS 2008.
Trong trường hợp này, bạn nhận được một thông báo lỗi tương tự với những điều sau đây:
Thông báo lỗi: Không chính xác cú pháp gần 'ServerDB' cho bước 1.
Bước 1 lệnh:
"execDanh mục cơ sở dữ liệu tên>.dbo.AddEvent @ EventType = 'TimedSubscription', @ EventData ='<some id="">"</some>
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì tên cơ sở dữ liệu danh mục không được bao bọc trong ngoặc kép hoặc trong dấu ngoặc vuông. Vì vậy, các lệnh không thành công.

Lưu ý Tên cơ sở dữ liệu danh mục xuất hiện trong lệnh trong các thông báo lỗi được đề cập trong phần "Triệu chứng"."
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 3

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Để biết thêm chi tiết về gói cumulative update Cập nhật này, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2648098 Tích lũy gói 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật đó được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 3 cho tiến trình cài đặt của SQL Server 2008 Service Pack 3. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) tích lũy gói 7

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 7. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được này gói tích lũy cho SQL Server 2008 Service Pack 2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2617148 Tích lũy gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và sửa chữa tất cả các sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong các trang trước SQL Server 2008 Service Pack 2 Phiên bản. Chúng tôi đề nghị bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 được phát hành
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Xóa bỏ bất kỳ ký tự đặc biệt tên cơ sở dữ liệu danh mục.
  • Thêm hai dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc vuông để tên cơ sở dữ liệu danh mục.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thuộc tính

ID Bài viết: 2635540 - Xem lại Lần cuối: 01/17/2012 06:35:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2635540 KbMtvi
Phản hồi