Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Công cụ tasklist.exe Hiển thị không xử lý thông tin trên máy tính đang chạy Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2732840
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn sử dụng công cụ Tasklist.exe trên máy tính đang chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Khi hệ điều hành tải nặng, công cụ Tasklist.exe Hiển thị không xử lý thông tin.

Ví dụ: giả sử rằng bạn chạy lệnh sau:

tasklist.exe /FI "IMAGENAME eq lsass.exe"


Trong trường hợp này, công cụ Tasklist.exe Hiển thị thông báo sau ngay cả khi trình Lsass.exe đang chạy:

Thông tin: Không có tác vụ đang chạy mà phù hợp với tiêu chí. \n được chỉ định

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8 hoặc Windows Server 2012, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích luỹ 2811660. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2811660 Bản Cập Nhật tích luỹ Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 2013

Thông tin Hotfix

Quan trọng Hotfix này đã được phát hành lại địa chỉ sự cố trong đó chữ tệp tạo và ký của Microsoft sẽ hết hạn sớm, như được mô tả trong Microsoft Security tư vấn 2749655.

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận hỗ trợ và bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để thiết lập yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý Mẫu "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2)
 • Gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) của Windows 7
 • Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói bản ghi dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
935791 Cách lấy gói bản ghi dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói bản ghi dịch vụ Windows Server 2008, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849 Cách lấy gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói bản ghi dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về gói bản ghi dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ kiểm nhập

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bản hotfix phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Ghi chú thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008
Quan trọng Windows Server 2008 và Windows Vista hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi hotfix áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.600 2.23XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". Tệp MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Tệp mà các thuộc tính không được liệt kê, danh mục phân loại bảo mật được ký bằng chữ ký số Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601 tháng 2 năm 201309:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows Server 2008 và Windows Vista
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Tasklist.exe6.0.6002.23031108,54401 tháng 2 năm 201302:22x 64
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601 tháng 2 năm 201309:31x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Tasklist.exe6.0.6002.23031239,10401 tháng 2 năm 201301:29IA-64
Tasklist.exe6.0.6002.2303180,89601 tháng 2 năm 201309:31x 86
Ghi chú thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Windows 7 và hotfix cho Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang yêu cầu Hotfix được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi hotfix áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM,SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Tệp mà các thuộc tính không được liệt kê, danh mục phân loại bảo mật được ký bằng chữ ký số Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601 tháng 2 năm 201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601 tháng 2 năm 201303:18x 86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Tasklist.exe6.1.7601.18070108,03201 tháng 2 năm 201304:05x 64
Tasklist.exe6.1.7601.22239108,03201 tháng 2 năm 201303:59x 64
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601 tháng 2 năm 201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601 tháng 2 năm 201303:18x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Tasklist.exe6.1.7601.18070241,15201 tháng 2 năm 201303:20IA-64
Tasklist.exe6.1.7601.22239241,15201 tháng 2 năm 201303:24IA-64
Tasklist.exe6.1.7601.1807080,89601 tháng 2 năm 201303:28x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2223980,89601 tháng 2 năm 201303:18x 86
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin Tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows Vista và Windows Server 2008
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpX86_c0974b776aecfd4ea2f87c28411fa9ef_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_ff71ee93db3aa919.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)19 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)10:07
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,598
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)11:27
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista và Windows Server 2008
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_bc10f6c195ae29281e416cfbc3a9c4dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_c97f861bf13138d3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.040
Ngày (UTC)19 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)10:07
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_86b259f2290a8bcc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,632
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)03:49
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,598
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)11:27
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpIa64_1367779710ac2da974bc318c16d4bd71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_5316dc32df85b9c4.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.038 người
Ngày (UTC)19 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)10:07
Tên tệpIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a95626470ab2392.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7.615 người
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)02:30
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23031_none_2a93be6e70ad1a96.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,598
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)11:27

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpX86_737544e409d8164af6f58e1da249bb73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_7c4613f065ad3eb3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpX86_8121d17d5141b870a769bbcfb0e289ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2245ebfda70de42c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)05:34
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)04:57
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_55aaf69f18b06429bc5fe38bd55d2c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_5ba46e61b1e97e7b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.040
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpAmd64_5bafa90e83d5d9cff9e7af8311e96de2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_db693d116d8c8971.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpAmd64_737544e409d8164af6f58e1da249bb73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_d864af741e0aafe9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpAmd64_8121d17d5141b870a769bbcfb0e289ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_7e6487815f6b5562.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpAmd64_ba90d4e0623100f86e772f05a4ce29de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_c4d62ef27d2251ee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpAmd64_fed31bd9db1bcb9586a19a0ca947a18c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_cf7c0422e0d08711.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.040
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_862436aa712598f8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,566
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)06:19
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_86e217a58a1aaa34.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2,566
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)05:47
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)05:34
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)04:57
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpIa64_12006fe4f68480f92003411e23834107_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_cfb0f7526dc9dfe3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.038 người
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpIa64_15467c5b352fb1e687ef953984fe7e4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_afe5b663fb4beec1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.038 người
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)08:02
Tên tệpIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a073f1cb8c630be.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.564
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)06:15
Tên tệpIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac52017d1bb41fa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.564
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)04:49
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18070_none_2a059b26b8c827c2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)05:34
Tên tệpX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22239_none_2ac37c21d1bd38fe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp2.562
Ngày (UTC)01 tháng 2 năm 2013
Thời gian (UTC)04:57

Thuộc tính

ID Bài viết: 2732840 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2014 11:58:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732840 KbMtvi
Phản hồi
='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); =">