Không thể bấm để kích hoạt siêu liên kết

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:279090
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn Click vào một siêu liên kết trong một tài liệu Microsoft Word để kích hoạt nó hoặc để làm theo nó vào vị trí dự định, không có gì sẽ xảy ra.

Vấn đề này có thể xảy ra như trong ví dụ sau đây:
  • Khi bạn Click vào một siêu liên kết tương tự như sau trong một từ tài liệu, các siêu liên kết không được kích hoạt, và bạn không được chuyển hướng đến vị trí đã chỉ rõ:
    http://www.microsoft.com
  • Khi bạn bấm vào một số trang ở một bảng nội dung, không có gì sẽ xảy ra, và bạn không phải đang hướng đến trang đã chọn.
  • Khi bạn bấm vào một cross-reference vào một từ tài liệu, không có gì sẽ xảy ra, và bạn không phải đang hướng đến vị trí dự định của cross-reference.
NGUYÊN NHÂN
Đây là một sự thay đổi thiết kế trong Word và là phù hợp với một số khác Microsoft Office programs, chẳng hạn như Microsoft FrontPage.
GIẢI PHÁP
Để kích hoạt một siêu liên kết trong một tài liệu Word, giữ CTRL và nhấp vào các siêu liên kết.

Chú ý Khi bạn nghỉ ngơi chuột trên một siêu liên kết, ScreenTip sẽ hiển thị thông báo sau:
CTRL + bấm chuột để làm theo liên kết
Để tắt chức năng mặc định này trong Microsoft Word, tắt các Sử dụng CTRL + bấm chuột làm theo siêu liên kết tùy chọn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn.
  2. Trên các Chỉnh sửa tab, bấm vào để xóa các Sử dụng CTRL + bấm chuột làm theo siêu liên kết hộp kiểm.
  3. Nhấp vào Ok để đóng những Tuỳ chọn hộp thoại.
prb WD2002 WD2003

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 279090 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 22:41:58 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB279090 KbMtvi
Phản hồi