MS13-036: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Windows file hệ thống chế độ lõi driver (ntfs.sys): ngày 9 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2823324
Bản Cập Nhật bài viết này mô tả đã được thay thế bởi một cập nhật mới hơn. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật 2840149. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2840149 MS13-036: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Windows file hệ thống chế độ lõi driver (ntfs.sys): ngày 9 tháng 8 năm 2013

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2823324 - Xem lại Lần cuối: 07/01/2013 07:12:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2823324 KbMtvi
Phản hồi