Thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) Cập Nhật cho Paraguay - 2013

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2829069
Triệu chứng
Chính phủ Paraguay đã rút ngắn DST cho năm 2013 để kết thúc vào ngày 23 tháng 8 năm 2013 thay vì ngày 6 tháng 8 năm 2013 theo quy tắc [mới của DSTNghị định biểu mẫu chính]. Hotfix này Cập nhật Windows DST hỗ trợ cho các [(UTC -4:00) Asuncion] múi thời gian vì vậy DST mà kết thúc vào ngày 23 tháng 8 năm 2013 tại 23:59:59.999 và đồng hồ reverts để 23:00:00.000. Bản cập nhật này cũng sửa chữa dữ liệu lịch sử tem thời gian cho Libya cho tất cả các ngày trước ngày 10 tháng 1 năm 2012.
Giải pháp
Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft. Để có được các hotfix, nhấp vào liên kết ở đầu trang này hoặc liên hệ với bản ghi dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft. Để hoàn thành danh sách các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft khách hàng số điện thoại và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Lưu ý Bản cập nhật này sẽ chỉ là một hotfix.
Thông tin thêm
Lưu ýĐây là một bài viết "Nhanh xuất bản" tạo trực tiếp từ trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây được cung cấp như là-là để đáp ứng với các vấn đề đang nổi lên. Là kết quả của tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không báo trước. Xem Điều khoản sử dụng để cân nhắc khác.


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2829069 - 上次审阅时间:03/21/2013 01:23:00 - 修订版本: 1.0

Windows 8, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 8 for Windows Server 2003 x64

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2829069 KbMtvi
反馈