Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách tạo mục lục bằng cách đánh dấu văn bản trong Word

TÓM TẮT
Một trong những tính năng phổ biến của các tài liệu chuyên nghiệp là mục lục (TOC). Microsoft Word tạo TOC dễ dàng hơn bằng cách cho bạn tuỳ chọn tạo TOC mà không cần sử dụng các kiểu và cho phép bạn đánh dấu một từ đơn hoặc một nhóm từ trong một đoạn văn bản cụ thể và thêm thông tin đó vào TOC.

TOC có thể được tạo ra bằng cách sử dụng tính năng Tập trung vào Phần đầu để áp dụng kiểu đề mục cho bất kỳ phần đầu văn bản nào (một hoặc nhiều từ đầu tiên trong một đoạn hoặc một câu). Bằng cách sử dụng tính năng Tập trung vào Phần đầu, bạn có thể tạo các đoạn mà phần đầu của đoạn được định dạng theo một kiểu đề mục và xuất hiện trong TOC, nhưng phần còn lại của đoạn là văn bản bình thường và không xuất hiện trong TOC. Bài viết này mô tả cách sử dụng tính năng mới này để tạo TOC.

quay lại đầu trang

Tạo Mục lục

Trong Word, bạn có thể tạo TOC dựa trên một phần của văn bản trong một đoạn mà không cần sử dụng toàn bộ đoạn đó. Bạn có thể đánh dấu văn bản bằng cách sử dụng tính năng Tập trung vào Phần đầu với các kiểu đề mục để đưa văn bản đó vào TOC.

Để chèn mục lục, hãy làm theo những bước sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Bấm vào đoạn trống mà bạn muốn chèn TOC đó.
 3. Trên menu Chèn, trỏ chuột vào Tham chiếu, rồi bấm Mục lục và Bảng.

  Chú ý Trong Microsoft Office Word 2007 hoặc trong Word 2010, bấm Mục lục trong nhóm Mục lục trên tab Tham chiếu. Sau đó, bấm Chèn Mục lục.
 4. Bấm tab Mục lục, rồi bấm Hiển thị Thanh công cụ Phân cấp.

  Chú ý Trong Word 2007 hoặc trong Word 2010, bỏ qua bước này.
 5. Trong hộp thoại Mục lục và Bảng, chọn các tuỳ chọn mà bạn muốn áp dụng cho TOC, rồi bấm OK.

  Chú ý Trong Word 2007 hoặc trong Word 2010, chọn các tuỳ chọn mà bạn muốn áp dụng cho TOC trong hộp thoại Mục lục, rồi bấm OK.
Chú ý Nếu văn bản có trong tài liệu của bạn không được đánh dấu để đưa vào TOC, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau trong tài liệu thay vì TOC:
Lỗi! Không tìm thấy mục nhập cho mục lục.
quay lại đầu trang

Đánh dấu Văn bản để Đưa vào Mục lục

Bước tiếp theo là đánh dấu văn bản mà bạn muốn đưa vào TOC bằng cách sử dụng tính năng Tập trung vào Phần đầu với các kiểu đề mục. Sử dụng một hoặc một số phương pháp sau để đánh dấu văn bản mà bạn muốn đưa vào TOC.

quay lại đầu trang

Sử dụng tính năng Tập trung vào Phần đầu với Kiểu Đề mục

 1. Chọn phần đầu văn bản bất kỳ trong tài liệu mà bạn muốn đưa vào TOC. Ví dụ: bạn có thể có một đoạn có phần đầu văn bản dùng để giới thiệu cho phần văn bản còn lại của đoạn. Trong đoạn sau, nếu bạn muốn đưa các từ giới thiệu "Bà goá và Trẻ mồ côi" vào TOC, chỉ cần chọn những từ này, và sau đó tiếp tục các bước.
  Bà goá và Trẻ mồ côi: Bà goá là dòng cuối cùng của một đoạn tự xuất hiện ở phần đầu trang. Trẻ mồ côi là dòng đầu tiên của một đoạn tự xuất hiện ở phần cuối trang.
 2. Bấm vào mũi tên thả xuống trong ô Kiểu trên thanh công cụ Định dạng, rồi chọn đề mục mà bạn muốn.

  Chú ý Trong Word 2007 hoặc trong Word 2010, bấm vào kiểu đề mục mà bạn muốn trong nhóm Kiểu trên tab Chính.
 3. Bấm Cập nhật TOC trên thanh công cụ Phân cấp để cập nhật TOC.

  Chú ý Trong Word 2007 hoặc trong Word 2010, bấm Cập nhật Bảng trong nhóm Mục lục trên tab Tham chiếu.
 4. Trong hộp thoại Cập nhật Mục lục, bấm Cập nhật Toàn bộ bảng, rồi bấm OK.

  Chú ý Trong Word 2007 hoặc trong Word 2010, bấm Cập nhật Toàn bộ bảng trong hộp thoại Cập nhật Mục lục.
Nếu bạn bấm Hiển thị/Ẩn trên thanh công cụ chuẩn, hãy chú ý rằng không có ký tự đặc biệt nào trong đoạn cho biết văn bản được áp dụng tính năng tập trung vào phần đầu. Tuy nhiên, văn bản đã được định dạng như cấp đề mục sẽ xuất hiện trong TOC của tài liệu. Vì không sử dụng các trình đánh dấu đoạn ẩn hoặc những trình khác, nên toàn bộ quá trình này là liền mạch. Word sử dụng tính năng gạch chân mới được gọi là "Kiểu ký tự liên kết" để thực hiện việc này.

Kiểu đề mục áp dụng với phần đầu của tài liệu được hiển thị như một kiểu đề mục, nhưng thực tế là một kiểu ký tự liên kết. Trong Word 2002 và những phiên bản mới hơn, khi bạn áp dụng một kiểu đoạn với một tập con của đoạn, thì sẽ xảy ra hiện tượng sau:
 • Kiểu ký tự ẩn sẽ được tạo, kiểu ký tự này có những thuộc tính ký tự giống với kiểu đoạn được áp dụng.
 • Kiểu ký tự sẽ được áp dụng với phần được chọn.
CHÚ Ý: Kiểu ký tự ẩn được tạo với những kiểu ký tự liên kết xuất sẽ xuất hiện trong danh sách thả xuống Kiểu nếu tài liệu được mở và xem bằng các phiên bản Word trước. Tính năng dấu tách kiểu sẽ mất nếu tài liệu được lưu bằng phiên bản Word trước.

Để xem kiểu ký tự ẩn, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên menu Định dạng, bấm Hiển thị Định dạng.

  Ngăn tác vụ Hiển thị Định dạng sẽ xuất hiện.

  Chú ý Để mở ngăn tác vụ Hiển thị Định dạng trong Word 2007 hoặc trong Word 2010, hãy làm theo những bước sau:
  1. Bấm trình khởi chạy hộp thoại Kiểu trong nhóm Kiểu trên tab Lưu trữ.
  2. Trong cửa sổ Kiểu, bấm Kiểm tra Kiểu.
  3. Bấm Hiển thị Định dạng.
 2. Chọn văn bản trong tài liệu và lưu ý rằng chi tiết định dạng chính xác sẽ xuất hiện trong ngăn tác vụ Hiển thị Định dạng.
 3. Chọn văn bản có áp dụng kiểu ký tự này và lưu ý rằng văn bản đó sẽ xuất hiện như kiểu ký tự trong ngăn tác vụ Hiển thị Định dạng. Kiểu liên kết sẽ xuất hiện là Ký tự Đề mục trong ngăn tác vụ Hiển thị Định dạng. Kiểu ký tự thực vẫn ẩn trong ngăn tác vụ Kiểu và Định dạng hoặc danh sách thả xuống Kiểu trên thanh công cụ Định dạng.
Bất kỳ kiểu đoạn nào cũng có thể được sử dụng cho kiểu ký tự liên kết. Kiểu đoạn có thể được tạo giống hệt với kiểu đoạn của phần văn bản chính, và sau đó áp dụng cho một phần của đoạn. Theo cách này, văn bản được dùng để tạo TOC có thể trùng khớp hoàn toàn với văn bản trong đoạn đó, giả sử các tuỳ chọn TOC được sửa đổi để áp dụng kiểu này cho phần đầu văn bản.

quay lại đầu trang

Sử dụng Dấu tách Kiểu cho Kiểu Đề mục

Dấu tách kiểu là tính năng mới đối với Word 2003 và Word 2002. Thẻ của trình tách kiểu cho phép bạn thực hiện những việc sau:
 • Áp dụng kiểu đề mục cho một từ đơn hoặc một cụm từ trong một đoạn để chỉ từ hoặc cụm từ đó xuất hiện trong TOC.
 • Áp dụng hai kiểu trong một đoạn riêng để đoạn đầu đó xuất hiện trong TOC.
 • Áp dụng các mức phân cấp cho phần đầu văn bản để chỉ phần đầu văn bản đó xuất hiện trong TOC.
 • Áp dụng các mức phân cấp cho một từ đơn hoặc một cụm từ trong một đoạn để chỉ từ hoặc cụm từ đó xuất hiện trong TOC.
Dấu tách kiểu là một dấu phân đoạn ẩn có chức năng như dấu vạch giữa các kiểu tách được áp dụng trong tài liệu. Để làm cho dấu tách kiểu hiện ra, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trên menuCông cụ bấm Tùy chọn.
 2. Trên tab Xem, bấm Tất cả trong Dấu Định dạng.
Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng Dấu tách Kiểu, bạn phải thêm nút Dấu tách Kiểu vào thanh công cụ của bạn:
 1. Bấm Tuỳ chỉnh trên menu Công cụ.
 2. Bấm tab Lệnh, rồi bấm Tất cả các lệnh trong danh sách Thể loại.
 3. Định vị Chèn Dấu tách Kiểu trong danh sách Lệnh, rồi kéo nó đến thanh công cụ Định dạng. Bấm Đóng.
Chú ý Để thêm nút Dấu tách Kiểu vào thanh công cụ Office Word 2007 hoặc trong Word 2010, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm nút Microsoft Office, rồi bấm Tuỳ chọn Word.
 2. Bấm Tuỳ chỉnh.
 3. Trong danh sách Chọn các lệnh từ, bấm Tất cả các Lệnh.
 4. Trong danh sách lệnh, bấm Dấu tách Kiểu, bấm Thêm, rồi bấm OK.

Chèn dấu tách kiểu trước khi bạn áp dụng kiểu đề mục cho văn bản. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp A: Sử dụng Dấu tách Kiểu để thêm một từ đơn hoặc một cụm từ trong một đoạn vào TOC:
 1. Khi bạn gõ, và bạn gặp một từ hoặc một cụm từ trong đoạn mà bạn muốn đưa vào TOC, bấm nút Dấu tách Kiểu. Khi bạn bấm nút Dấu tách Kiểu, điểm chèn sẽ di chuyển sang bên phải của dấu tách kiểu để bạn có thể tiếp tục gõ.
 2. Gõ từ hoặc cụm từ mà bạn muốn đưa vào TOC, rồi bấm lại nút Dấu tách Kiểu.
 3. Chọn từ hoặc cụm từ mà bạn muốn đưa vào TOC, bấm vào mũi tên thả xuống trong ô Kiểu trên thanh công cụ Định dạng, rồi chọn đề mục mà bạn muốn.
Từ hoặc cụm từ giữa hai dấu tách kiểu sẽ xuất hiện trong TOC.

Phương pháp B: Chèn Dấu tách Kiểu giữa hai đoạn hiện hành:

Bạn có thể sử dụng dấu tách kiểu giữa hai đoạn hiện hành để đoạn thứ nhất trở thành phần đầu văn bản và xuất hiện trong TOC, và đoạn thứ hai là phần còn lại của văn bản không xuất hiện trong TOC. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Tạo hai đoạn văn bản, đặt văn bản mà bạn muốn xuất hiện trong TOC vào đoạn thứ nhất, và phần văn bản còn lại vào đoạn thứ hai.
 2. Định vị điểm chèn trong đoạn thứ nhất, rồi bấm nút Dấu tách Kiểu.

  Hai đoạn này sẽ trở thành một đoạn bằng cách chuyển dấu phân đoạn ở cuối đoạn thứ nhất thành dấu tách kiểu. Bây giờ bạn đã có một đoạn ghép, hiển thị như hai đoạn tách biệt trong chế độ xem Phân cấp, nhưng in ra lại như một đoạn riêng.
 3. Chọn văn bản bên trái của dấu tách kiểu, bấm vào mũi tên thả xuống trong ô Kiểu trên thanh công cụ Định dạng, rồi chọn đề mục mà bạn muốn.
TOC sẽ chỉ hiển thị phần đầu (đoạn thứ nhất) đã được định dạng theo kiểu đề mục.

CHÚ Ý: Dấu tách kiểu là một dạng dấu phân đoạn ẩn đặc biệt. Vì vậy, những tài liệu có dấu tách kiểu được tạo trong Word 2002 và những phiên bản Word mới hơn sẽ hiển thị giống như trong Word 2000 và Microsoft Word 97 trừ khi bạn bấm Tất cả dưới mục Dấu Định dạng. Nếu bạn bấm Tất cả dưới mục Dấu Định dạng trong những phiên bản Word trước, thì dấu phân đoạn ẩn của dấu tách kiểu sẽ xuất hiện như một dấu phân đoạn thông thường, và tài liệu sẽ được đánh lại số trang.

Khi bạn sử dụng phiên bản Word trước để xem những tài liệu có dấu tách kiểu được tạo trong Word 2002 và những phiên bản Word mới hơn, không bấm Tất cả dưới mục Dấu Định dạng.

quay lại đầu trang

Loại bỏ Đề mục khỏi Mục mục

Nếu bạn muốn loại bỏ đề mục khỏi TOC, bạn có thể áp dụng một kiểu đoạn mới cho văn bản được đánh dấu:
 1. Chọn văn bản được đánh dấu, bấm vào mũi tên thả xuống trong ô Kiểu trên thanh công cụ Định dạng, rồi chọn đề mục mà bạn muốn. (Bấm Bình thường để loại bỏ kiểu đề mục.)
 2. Bấm Cập nhật TOC trên thanh công cụ Phân cấp để cập nhật TOC.

  Chú ý Trong Word 2007 hoặc trong Word 2010, bấm Cập nhật Bảng trong nhóm Mục lục trên tab Tham chiếu.
 3. Trong hộp thoại Cập nhật Mục lục, bấm Cập nhật Toàn bộ bảng, rồi bấm OK.

  Chú ý Trong Word 2007 hoặc trong Word 2010, bấm Cập nhật Toàn bộ bảng trong hộp thoại Cập nhật Mục lục.
CHÚ Ý: Bằng việc áp dụng kiểu đoạn mà bạn muốn cho cả đoạn đó, bạn sẽ không loại bỏ kiểu này. Bạn phải chọn văn bản chính xác như muốn xuất hiện trong TOC, rồi áp dụng kiểu mới.

quay lại đầu trang
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về cách tạo mục lục mà không cần thay đổi định dạng văn bản, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
285050 Cách sử dụng các mức phân cấp để tạo mục lục trong Word 2003 và Word 2002 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách tạo mục nhập cho mục lục không có số trang, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
319821 Cách tạo mục nhập cho mục lục không có số trang trong Microsoft Office Word (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
quay lại đầu trang
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 285059 - Xem lại Lần cuối: 09/18/2011 10:09:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059
Phản hồi