Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách sử dụng Tùy chọn Tự động Điền trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Khi bạn điền vào dữ liệu dựa trên các ô liền kề bằng cách kéo điều khiển điền trong Microsoft Excel, nút Tùy chọn Tự động Điền hiển thị ngay bên dưới và bên phải phần chọn đã được điền của bạn. Khi bạn bấm vào nút Tùy chọn Tự động Điền, một danh sách các tùy chọn xuất hiện cho phép bạn chọn để điền các ô bằng văn bản hoặc dữ liệu và có hoặc không bao gồm định dạng của lựa chọn ban đầu hoặc chỉ sao chép định dạng.
Hình ảnh danh sách Tùy chọn Tự động Điền với
Nút Tùy chọn Tự động Điền cũng hiển thị sau khi bạn chọn tùy chọn Tự động Điền trong hộp thoại Chuỗi. Để hiển thị hộp thoại Chuỗi, sử dụng một trong các quy trình sau tùy theo phiên bản Excel bạn đang chạy:
  • Trong Microsoft Office Excel 2007 và Excel 2010, bấm tab Trang chủ, sau đó bấm Điền trong nhóm Chỉnh sửa.
  • Trong Microsoft Office Excel 2003 và trong các phiên bản trước đó của Excel, trỏ tới Điền trên menu Chỉnh sửa, sau đó bấm Chuỗi.
Các tùy chọn khả dụng tùy theo loại nội dung trong ô (văn bản hoặc số) và theo định dạng của dữ liệu. Bạn có thể sử dụng lệnh Chuỗi để tìm tùy chọn Tự động Điền và các tùy chọn khác.
Thông tin thêm
Để hiển thị danh sách các tùy chọn Tự động Điền, bấm nút Tùy chọn Tự động Điền. Danh sách tùy chọn khác nhau tùy theo loại dữ liệu: văn bản và công thức, số, tháng, ngày trong tuần và ngày tháng. Danh sách tùy chọn đầy đủ có thể hiển thị như sau:
Sao chép Ô
Điền Chuỗi
Chỉ Điền Định dạng
Điền Không có Định dạng
Điền Ngày
Điền Ngày Trong tuần
Điền Tháng
Điền Năm
Tám tùy chọn này cũng được bao gồm trên menu lối tắt xuất hiện khi bạn bấm chuột phải và kéo điều khiển điền vào ô liền kề. Nút Tùy chọn Tự động Điền không hiển thị khi bạn sử dụng phương pháp này.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng nhiều loại thẻ thông minh khác nhau, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết đó trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
291357 Cách sử dụng các nút Tùy chọn Tự sửa trong Excel
291358 Cách sử dụng các nút Tùy chọn Dán trong Excel
291361 Cách sử dụng nút Tùy chọn Kiểm tra Lỗi trong Excel 2002 hoặc trong Excel 2003
291363 Cách Sử dụng Nút "Tùy chọn Chèn" trong Excel 2002 hoặc trong Excel 2003
OfficeKBHowTo XL2003 XL2007 XL2010
Thuộc tính

ID Bài viết: 291359 - Xem lại Lần cuối: 04/26/2013 17:33:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

  • kbexpertisebeginner kbgraphxlinkcritical kbhowto kbinfo KB291359
Phản hồi