Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách nâng cấp từ Outlook Express đến Outlook 2010, đến Outlook 2007, đến Outlook 2003, hoặc đến Outlook 2002

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Đối với phiên bản Microsoft Outlook 2000 của bài viết này, hãy xem 254216.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách chuyển nhập thiết đặt tài khoản, tin nhắn, địa chỉ và quy tắc từ Microsoft Outlook Express đến Microsoft Outlook khi cả Outlook Express và Outlook đều được cài đặt trên cùng máy tính. Thông tin này thích hợp cho các phiên bản tiếp theo của Microsoft Outlook:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002
Bài viết này cũng mô tả cách đặt Outlook làm khách thư điện tử mặc định.
THÔNG TIN THÊM

Outlook 2002, Outlook 2003 và Outlook 2007


Cách chuyển nhập thiết đặt tài khoản thư

 1. Trong Outlook, bấm vào menu Tệp, rồi bấm Chuyển nhập và Xuất chuyển.
 2. Bấm vào Chuyển nhập Thiết đặt Tài khoản Thư Internet, rồi bấm Tiếp theo.
 3. Bấm Microsoft Outlook Express, rồi bấm Tiếp theo.
 4. Đảm bảo rằng tên được hiển thị là tên mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm Tiếp theo.
 5. Đảm bảo rằng địa chỉ e-mail đúng, rồi bấm Tiếp theo.
 6. Đảm bảo rằng máy chủ thư đến và đi đúng, rồi bấm Tiếp theo.
 7. Đảm bảo rằng tên tài khoản đúng, gõ mật khẩu trong hộp Mật khẩu , rồi bấm Tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Network (MSN) phiên bản 2.5 giao thức POP, phải chọn hộp kiểm Đăng nhập bằng cách sử dụng Xác thực Mật khẩu Bảo mật (SPA).
 8. Bấm vào phương pháp mà bạn sử dụng để kết nối Internet, rồi bấm Tiếp theo.
 9. Bấm Kết thúc để chuyển nhập thiết đặt tài khoản thư của bạn.

Cách chuyển nhập thư Outlook Express, sổ địa chỉ và quy tắc

 1. Trong Outlook, bấm vào menu Tệp, rồi bấm Chuyển nhập và Xuất chuyển.
 2. Bấm Chuyển nhập Thiết đặt Tài khoản Thư Internet, rồi bấm Tiếp theo.
 3. Sử dụng một trong những phương pháp sau theo phiên bản Outlook của bạn:
  • Trong Outlook 2007, bấm Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x hoặc Windows Mail.
  • Trong Outlook 2003, bấm Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x.
  • Trong Outlook 2002, bấm Outlook Express 4.x, 5.
 4. Đảm bảo rằng chọn hộp kiểm Chuyển nhập Thư, Chuyển nhập Sổ Địa chỉ, và Chuyển nhập Quy tắc, rồi bấm Tiếp theo.

  Lưu ý: Bạn không thể nhập quy tắc vào Outlook 2007 vì tập con quy tắc trong Outlook 2007 đã được mở rộng và nó có nhiều tuỳ chọn hơn phiên bản Outlook trước đó có.
 5. Chọn để chuyển nhập vào Cặp Liên hệ Outlook hoặc Sổ Địa chỉ Cá nhân.

  Lưu ý: Trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003, bạn chỉ có thể chuyển nhập vào Cặp Liên hệ Outlook.
 6. Chọn cách bạn muốn nhân đôi để được xử lý trong khi chuyển nhập.
 7. Bấm Kết thúc.

Cách đặt Outlook làm khách e-mail mặc định

Phương pháp 1

 1. Mở Outlook.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tuỳ chọn.
 3. Bấm tab Khác.
 4. Bấm để chọn hộp kiểm Đặt Outlook thành chương trình mặc định cho E-mail, Danh sách liên hệ và Lịch.
 5. Bấm OK.

Phương pháp 2

 1. Thoát Outlook.
 2. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Thiết đặt, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 3. Bấm đúp vào biểu tượng Tuỳ chọn Internet, rồi bấm tab Chương trình.
 4. Trong danh sách E-mail, bấm Microsoft Outlook, bấm Áp dụng, rồi bấm OK.
Để biết thêm thông tin về cách chuyển từ Outlook Express sang Outlook 2002, bấm vào các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
286116 Cách chuyển nhập địa chỉ từ Outlook Express sang Outlook
290860 E-mail Outlook Express 5 không chuyển nhập (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Outlook 2010Cách chuyển nhập thiết đặt tài khoản thư

 1. Trong Outlook 2010, bấm Tab Tệp trên Ruy băng, rồi chọn Mở trên Menu.
 2. Bấm tab Chuyển nhập. Thuật sĩ Chuyển nhập và Xuất chuyển mở.
HOẶC
 1. Trong Outlook, bấm tab Tệp trên Ruy băng, rồi bấm Tuỳ chọn trong Menu.
 2. Bấm tab Nâng cao, rồi bấm Xuất chuyển. Thuật sĩ Chuyển nhập và Xuất chuyển mở.
 3. Bấm vào Chuyển nhập Thiết đặt Tài khoản Thư Internet, rồi bấm Tiếp theo.
 4. Bấm Microsoft Outlook Express, rồi bấm Tiếp theo.
 5. Đảm bảo rằng tên được hiển thị là tên mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm Tiếp theo.
 6. Đảm bảo rằng địa chỉ e-mail đúng, rồi bấm Tiếp theo.
 7. Đảm bảo rằng máy chủ thư đến và đi đúng, rồi bấm Tiếp theo.
 8. Đảm bảo rằng tên tài khoản đúng, gõ mật khẩu trong hộp Mật khẩu , rồi bấm Tiếp theo.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Network (MSN) phiên bản 2.5 giao thức POP, phải chọn hộp kiểm Đăng nhập bằng cách sử dụng Xác thực Mật khẩu Bảo mật (SPA).
 9. Bấm vào phương pháp mà bạn sử dụng để kết nối Internet, rồi bấm Tiếp theo.
 10. Bấm Kết thúc để chuyển nhập thiết đặt tài khoản thư của bạn.


Cách chuyển nhập thư Outlook Express, sổ địa chỉ và quy tắc

 1. Trong Outlook 2010, bấm vào Tab Tệp trên Ruy băng, rồi chọn Mở trên Menu.
 2. Bấm tab Chuyển nhập. Thuật sĩ Chuyển nhập và Xuất chuyển mở.
HOẶC
 1. Trong Outlook, bấm vào tab Tệp trên Ruy băng, rồi bấm Tuỳ chọn trên Menu.
 2. Bấm tab Nâng cao, rồi bấm Xuất chuyển. Thuật sĩ Chuyển nhập và Xuất chuyển mở.
 3. Bấm Chuyển nhập Thiết đặt Tài khoản Thư Internet, rồi bấm Tiếp theo.
 4. Sử dụng một trong những phương pháp sau theo phiên bản Outlook của bạn:

  • Trong Outlook 2010, bấm Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x hoặc Windows Mail.
 5. Đảm bảo rằng chọn hộp kiểm Chuyển nhập Thư, Chuyển nhập Sổ Địa chỉ, và Chuyển nhập Quy tắc, rồi bấm Tiếp theo.

  Lưu ý:Bạn không thể chuyển nhập quy tắc vào Outlook 2007 và Outlook 2010 vì tập con quy tắc trong Outlook 2007 và Outlook 2010 đã được mở rộng và nó có nhiều tuỳ chọn hơn các phiên bản Outlook trước đó có.
 6. Chọn để chuyển nhập vào Cặp Liên hệ Outlook hoặc Sổ Địa chỉ Cá nhân.

  Lưu ý: Trong Outlook 2010, trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003, bạn chỉ có thể chuyển nhập vào Cặp Liên hệ Outlook.
 7. Chọn cách bạn muốn nhân đôi để được xử lý trong khi chuyển nhập.
 8. Bấm Kết thúc.
Cách đặt Outlook làm khách e-mail mặc định

 1. Mở Outlook 2010.
 2. Bấm tab Tệp trên Ruy băng, rồi bấm tab Tuỳ chọn trên Menu.
 3. Bấm tab Chung.
 4. Trong phần Bắt đầu tuỳ chọn, bấm để chọn hộp kiểm Đặt Outlook thành chương trình mặc định cho E-mail, Danh sách liên hệ và Lịch.
 5. Bấm OK.
THAM KHẢO
Để biết thông tin về cách chuyển nhập thiết đặt tài khoản, thư, địa chỉ và quy tắc từ Outlook Express đến Outlook khi Outlook Express và Outlook được cài đặt trên máy tính khác, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
OfficeKBHowTo OL2K Olexpress OL2003 OL2007 OL
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 291602 - Xem lại Lần cuối: 03/28/2012 10:51:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbexpertiseinter kbhowto KB291602
Phản hồi