Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để cài đặt nhiều bản cập nhật Windows hoặc hotfixes với chỉ có một khởi động lại

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:296861
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách cài đặt nhiều cửa sổ Cập Nhật sản phẩm (ví dụ như, Cập Nhật quan trọng, các bản vá lỗi bảo mật hoặc hotfixes) mà sử dụng Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) hoặc Update.exe (Microsoft Windows Năm 2000, Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003) với chỉ có một khởi động lại. Bài viết này là dành cho quản trị viên và các chuyên gia CNTT. Bạn có thể cài đặt bản cập nhật sản phẩm Windows mà sử dụng Hotfix.exe hoặc Update.exe hoặc là một mình hoặc kết hợp với các cửa sổ (có hoặc không có một gói dịch vụ).

Chú ý Các thủ tục được mô tả trong bài viết này không làm việc cho Cập Nhật sản phẩm không sử dụng Hotfix.exe hoặc Update.exe như cài đặt chương trình. Ví dụ, Cập Nhật Internet Explorer cho Windows NT 4.0, Windows năm 2000, và Windows XP sử dụng tiến trình cài đặt INF dựa trên thay vì Update.exe. Như một kết quả, bạn không thể sử dụng thủ tục này để cài đặt nhiều Microsoft Internet Thám hiểm bản Cập Nhật với chỉ có một khởi động lại vào Windows NT 4.0, Windows 2000, hoặc Windows XP. Bởi vì sử dụng Cập Nhật Internet Explorer cho Windows Server 2003 Update.exe như chương trình cài đặt, bạn có thể sử dụng thủ tục này để cài đặt họ.

Để biết thêm chi tiết về các chủ đề, xem dưới đây Các trang Web Microsoft:

Windows 2000
Microsoft Windows 2000 cài đặt Hotfix và hướng dẫn triển khai
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc750542.aspx
Windows XP
Hướng dẫn để cài đặt và triển khai các bản cập nhật cho Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 Edition
Hướng dẫn để cài đặt và triển khai các bản cập nhật cho Microsoft Windows Server 2003và Windows XP 64-Bit Edition Phiên bản 2003
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 cài đặt và triển khai thông tin Cập Nhật
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/0e02a953-ACA7-4dad-b3e2-c94ea72bbc3d1033.mspx
THÔNG TIN THÊM
Bản cập nhật sản phẩm Windows (ví dụ, là một cập nhật quan trọng, một vá lỗi bảo mật, hoặc một hotfix) là một tập tin thực thi (exe) có chứa một trong hoặc nhiều hệ thống tập tin rằng bạn có thể áp dụng cho Windows để sửa một vấn đề cụ thể. Dịch vụ hỗ trợ của Microsoft sản phẩm phân phối hotfixes cho khách hàng những người đang bị ảnh hưởng bởi một vấn đề cụ thể. Cập Nhật quan trọng và các đắp vá bảo mật đang Cập Nhật Microsoft khuyến cáo cho tất cả khách hàng. Bạn có thể lấy Cập Nhật quan trọng và các đắp vá bảo mật từ Windows Update Web site Microsoft Update Web site, Microsoft tải về Trung tâm, hoặc từ trang Web Microsoft trang web.

Windows XP x 64 Edition Cập Nhật và cập nhật Windows Server 2003 hoặc bản cập nhật Windows XP và Windows 2000 được tạo sau khi tháng mười hai 2002

Chú ý Để xác định khi một bản Cập Nhật được tạo ra, xem ngaøy Modified trên Update.exe hoặc Hotfix.exe chương trình cài đặt trong Cập Nhật gói.

Để cài đặt bản cập nhật sản phẩm Windows trên một máy vi tính, chạy sản phẩm Cập Nhật chương trình trên máy tính mà bạn muốn Cập Nhật. Để cài đặt nhiều sản phẩm Cập Nhật mà không cần khởi động lại máy tính giữa mỗi cài đặt, sử dụng các /z chuyển đổi.

Tùy chọn dòng lệnh cho chương trình Update.exe

Bảng sau đây xác định các tùy chọn dòng lệnh (hoặc chuyển mạch) rằng chương trình Update.exe hỗ trợ:
Switch Description------ ----------- /f Forces other programs to close at shutdown. /n Does not back up files for removing hotfixes. /z Does not restart the computer after the installation is		 completed. /q Uses quiet mode; no user interaction is required. /m Uses unattended Setup mode (Windows 2000). /u Uses unattended Setup mode (Windows XP). /l Lists installed hotfixes. 
Mẫu mã sau là một tập tin thực thi cài đặt nhiều sản phẩm Cập Nhật và đảm bảo rằng các chính xác các tập tin được thay thế sau khi máy tính khởi động lại.
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=E:\hotfix%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Chú ý Chức năng QChain.exe được bao gồm trong tất cả Windows XP x 64 Phiên bản, Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000 sản phẩm Cập Nhật mà sử dụng Update.exe và đó đã được phát hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2001. Tuy nhiên, một vấn đề tồn tại trong sản phẩm Cập Nhật mà đã được phát hành trước khi tháng 12 2002 mà có thể áp dụng nhị phân sai ngày của bạn máy tính trong một số trường hợp. Tháng 3 năm 2003, Microsoft phát hành một Cập Nhật Phiên bản QChain.exe để giải quyết vấn đề này. Cho thông tin thêm về vấn đề này hoặc để có được Cập Nhật Qchain.exe công cụ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
815062Tập tin chính xác không được cài đặt khi bạn xích nhiều hotfixes

Tất cả các bản cập nhật Windows NT 4.0 hoặc bản cập nhật Windows XP và Windows 2000 được tạo trước tháng 12 năm 2002

Chú ý Để xác định khi một cập nhật sản phẩm được tạo ra, hãy kiểm tra các Lần ngày trên Update.exe hoặc Hotfix.exe chương trình cài đặt trong các Cập nhật các gói.

Microsoft đã phát hành một công cụ dòng lệnh là đặt tên QChain.exe. Với QChain.exe, quản trị hệ thống có thể chuỗi thông tin Cập Nhật với nhau. Khi bạn xích bản Cập Nhật, bạn cài đặt nhiều Cập Nhật mà không cần khởi động lại máy tính giữa mỗi cài đặt. Nếu không có công cụ này, là duy nhất phương pháp được hỗ trợ là khởi động lại máy tính sau khi mỗi cài đặt bản Cập Nhật. Các QChain.exe công cụ có những lợi ích sau:
 • Nó làm tăng thời gian hoạt động cho các máy chủ vì máy tính không đang được nối lại giữa mỗi cài đặt bản Cập Nhật.
 • Nó cho phép cài đặt nhanh hơn nhiều thông tin Cập Nhật trên một máy vi tính.
 • Nó hoạt động trên Windows 2000 và Windows NT 4.0.
Chú ý Chức năng QChain.exe được bao gồm trong tất cả Windows XP và Windows 2000 các bản Cập Nhật được phát hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2001, nhưng một vấn đề tồn tại trong bản Cập Nhật phát hành trước tháng 12 năm 2002 có thể dẫn đến nhị phân sai được đặt trên máy tính của bạn trong một số trường hợp. Tháng 3 năm 2003, Microsoft phát hành một phiên bản Cập Nhật của QChain.exe để giải quyết vấn đề này. Để biết thêm về vấn đề này hoặc để có được các công cụ Qchain.exe Cập Nhật, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
815062Tập tin chính xác không được cài đặt khi bạn xích nhiều hotfixes

Loạt Cập Nhật bản cài đặt mà không có QChain.exe là không an toàn

Khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, nếu một tập tin bị khóa hoặc sử dụng, nó không thể được thay thế. Do đó, các tập tin được đặt trong đổi tên tập tin đang chờ giải quyết hàng đợi và được thay thế sau khi máy tính khởi động lại. Vấn đề xảy ra trong các kịch bản sau đây:
 • Bạn cài đặt bản Cập Nhật A và b không khởi động lại máy tính giữa bản cài đặt.
 • Cả hai gói chứa tệp X. trọn gói của một tập x là phiên bản 3; gói của b tệp x là phiên bản 2. Phiên bản của tập tin x trên máy tính Phiên bản 1.
 • Khi gói a được cài đặt, nó đặt các phiên bản của tập tin X trong hàng đợi chờ xử lý tập tin đổi tên.
 • Khi gói b được cài đặt, nó đặt các phiên bản của tập tin X trong hàng đợi chờ xử lý tập tin đổi tên.
 • Khi máy tính được khởi động lại, vì gói b cài đặt cuối cùng, các phiên bản của tệp x được cài đặt (trong đổi tên tập tin đang chờ giải quyết hàng đợi, tập tin cuối cùng là một trong đó được sử dụng). Do đó, phiên bản 2 là cài đặt thay vì của phiên bản 3 như bạn mong đợi.

Nếu trước đây chained Cập Nhật được cài đặt mà không cần khởi động lại

Mặc dù kịch bản này là hiếm, nó là thực hành tốt để xác minh là máy tính của bạn có tất cả các bản sửa lỗi mà bạn tin rằng đã được cài đặt. Kiểm chứng sử dụng này, các công cụ Qfecheck.exe. Để biết thêm về Qfecheck.exe, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
282784Qfecheck.exe để kiểm chứng các cài đặt của Windows 2000 và Windows XP hotfixes
QChain.exe làm sạch đang chờ xử lý tập tin đổi tên Các hoạt động chính trong registry để đảm bảo rằng chỉ có bản mới nhất của một tệp được cài đặt sau khi khởi động lại máy tính.

Cài đặt Cập Nhật nhiều với chỉ có một khởi động lại

 1. Chạy trình cài đặt bản Cập Nhật với các -z chuyển đổi để hướng dẫn các trình cài đặt không phải khởi động lại sau khi các cài đặt. Thêm các -m chuyển đổi (cho chế độ im lặng) nếu bạn không muốn nhắc nhở hoặc tin nhắn để xuất hiện trong tiến trình cài đặt.

  Trình cài đặt bản Cập Nhật là một trong những chương trình sau:
  • Tệp chương trình trọn gói self-extracting (ví dụ, Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (nếu bạn đã trích xuất tất cả các tập tin từ gói).
 2. Sau khi bạn cài đặt tất cả các hotfix, chạy QChain.exe.
 3. Khởi động lại máy tính.
Bạn cũng có thể tạo một tập tin thực thi để làm điều này. Sau đây tập tin thực thi mẫu chứng tỏ phương pháp này:
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=some path%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\qchain.exe

Làm thế nào để có được QChain.exe

Chức năng QChain.exe được bao gồm trong tất cả Windows XP và Windows 2000 bản Cập Nhật đã được phát hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2001, nhưng một vấn đề tồn tại trong Cập Nhật được phát hành trước khi tháng 12 2002 mà có thể dẫn đến những sai trái nhị phân được đặt trên máy tính của bạn trong một số trường hợp. Tháng 3 năm 2003, Microsoft phát hành một phiên bản Cập Nhật của QChain.exe để giải quyết vấn đề này. Để biết thêm về vấn đề này hoặc để có được các công cụ Qchain.exe Cập Nhật, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
815062Tập tin chính xác không được cài đặt khi bạn xích nhiều hotfixes

Cú pháp QChain.exe lệnh

qchain [LogFilename]
[Tùy chọnLogFilename] tham số tạo ra một tập tin với một trước và sau khi bản chụp đang chờ xử lý tập tin đổi tên Hoạt động kinh doanh chính.

Mẫu QChain.exe đầu ra

----Old thông tin trong Registry------
Source:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Phiên bản: 5.0.2183.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Phiên bản: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Phiên bản: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Phiên bản: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Phiên bản: 5.0.2080.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Phiên bản: 5.0.2183.1

----Thông tin mới trong Registry------
Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Phiên bản: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Phiên bản: 5.0.2183.1

Hạn chế của QChain.exe

Mặc dù QChain làm việc với hầu hết các Windows NT 4.0 và Windows 2000 Cập Nhật, QChain.exe không thể làm việc với Cập Nhật chứa nhị phân tập tin đó được liệt kê trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Nhị phân tập tin (nhị phân) được liệt kê trong này khóa sổ đăng ký được tải vào bộ nhớ lúc khởi động. Khi trình cài đặt bản Cập Nhật gọi các GetFileVersionInfo chức năng trên một nhị phân từ danh sách này, trình cài đặt bản Cập Nhật đề cập đến nhị phân đã được nạp thay vì của nhị phân thực sự hiện diện trong vị trí đích.

Bởi vì các tập tin nhị phân được liệt kê trong các
KnownDLLs
đăng ký khóa tải vào bộ nhớ lúc khởi động, trình cài đặt bản Cập Nhật phải thay thế các mục tiêu nhị phân với đôi cố định trước khi máy tính khởi động lại. Vì vậy, trình cài đặt bản Cập Nhật không tạo ra một đang chờ xử lý tập tin đổi tên Operation để thay thế đôi lúc khởi động lại. Thay vào đó, các Cập Nhật di chuyển đôi hiện tại để một vị trí tạm thời, đặt đôi cố định nơi nhị phân hiện tại, và sau đó tạo ra một đang chờ xử lý tập tin đổi tên Operation để xóa khi nhị phân hiện tại khởi động lại máy tính.

QChain ảnh hưởng đến chỉ Pending File Rename Các hoạt động thực hiện hoạt động thay thế nhị phân. Nó không làm bất cứ điều gì với Pending File Rename Operations mà thực hiện hoạt động xóa.

Tất cả các bản cập nhật Windows NT 4.0 và tất cả các bản cập nhật Windows 2000 có sớm hơn Sử dụng SP2 GetFileVersionInfo để xác định phiên bản của một tập tin. Nếu bạn cài đặt hai hoặc nhiều hơn Bản cập nhật Windows NT 4.0 hoặc pre-SP2 Windows 2000 thông tin Cập Nhật, và các bản Cập Nhật chứa chồng chéo KnownDLLs, sử dụng QChain để chuỗi cài đặt những bản Cập Nhật không làm cho chắc chắn rằng việc sửa chữa versioned mới nhất được cài đặt.

Các kịch bản sau đây cho thấy tại sao QChain có thể không đặt đôi chính xác trên các hệ thống:
 • Bạn cài đặt Cập Nhật gói a và b và bạn không phải khởi động lại giữa bản cài đặt.
 • Cả hai gói chứa Kernel32.dll, một tập tin có trong các KnownDLLs danh sách. Gói a bao gồm Kernel32.dll phiên bản 3, gói b bao gồm Kernel32.dll phiên bản 2, và máy tính có Kernel32.dll phiên bản 1 cài đặt.
 • Khi gói a được cài đặt, GetFileVersionInfo báo cáo rằng các máy tính có Kernel32.dll phiên bản 1. Bởi vì gói a bao gồm Phiên bản 3, trình cài đặt bản Cập Nhật xác định sự cần thiết cho tập tin thay thế.
  • Trình cài đặt bản Cập Nhật di chuyển Kernel32.dll phiên bản 1 trên máy tính đến một vị trí tạm thời và tạo ra một đang chờ xử lý tập tin đổi tên Hoạt động để xóa các tập tin Kernel32.dll từ vị trí tạm thời tiếp theo thời gian khởi động lại máy tính.
  • Gói của một Kernel32.dll phiên bản 3 được sao chép để các máy tính.
 • Khi gói b cài đặt, GetFileVersionInfo vẫn còn những báo cáo Kernel32.dll phiên bản 1 được cài đặt trên các máy tính bởi vì GetFileVersionInfo đọc thông tin Phiên bản từ Kernel32.dll là được tải trong bộ nhớ. Gói b có phiên bản 2, và do đó xác định các hotfix sự cần thiết cho tập tin thay thế.
  • Trình cài đặt bản Cập Nhật di chuyển Kernel32.dll bây giờ trên máy tính (gói của một Kernel32.dll phiên bản 3) đến một vị trí tạm thời và tạo ra một đang chờ xử lý tập tin đổi tên Operation xoá (bản 3) Kernel32.dll từ vị trí tạm thời tiếp theo thời gian khởi động lại máy tính.
  • Gói của B Kernel32.dll phiên bản 2 được sao chép để các máy tính.
 • QChain chạy, nhưng không có không có đang chờ xử lý tập tin đổi tên Hoạt động cho tập tin thay thế và QChain do đó không có gì.
 • Vì gói b cài đặt gần đây nhất, gói b Kernel32.dll phiên bản 2 là ở đúng vị trí trên máy tính. Vì vậy, nó tải vào bộ nhớ khi máy tính khởi động lại. Đổi tên tệp đang chờ giải quyết Hoạt động xoá cả hai bản gốc Kernel32.dll phiên bản 1 và gói a Kernel32.dll phiên bản 3. Do đó, máy tính bây giờ có phiên bản Kernel32.dll 2 thay vì của phiên bản 3.
Đó là một bài-SP2 Windows 2000 sửa chữa nơi GetFileVersionInfo không còn được sử dụng trên các KnownDLLs mà được nạp trong bộ nhớ. Thay vào đó, trình cài đặt bản Cập Nhật Bản đồ các tập tin có thực sự hiện diện trong vị trí đích, và sau đó cuộc gọi GetFileVersionInfo trên các tập tin được ánh xạ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng QChain.exe để chuỗi bài-SP2 Windows 2000 Cập Nhật với nhau. Khi bạn làm như vậy, các phiên bản mới nhất của một tệp được cài đặt, không phân biệt của bộ các bản Cập Nhật được cài đặt.

Nếu bạn phát lại các kịch bản trước đó, và sử dụng bản cập nhật Windows 2000 bài-SP2, các hotfix trong gói b bản đồ trọn gói của một Kernel32.dll và nhận ra phiên bản 3. Phiên bản 3 là chậm hơn gói của B Kernel32.dll phiên bản 2. Vì vậy, gói b không thay thế Kernel32.dll đó là trên hệ thống, và gói phần mềm A's Kernel32.dll phiên bản 3 là phiên bản máy tính một cách chính xác sử dụng sau khi khởi động lại máy tính.
QChain sp spsetup spinstall sửa chữa các bản Cập Nhật bản vá lỗi khởi động lại

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 296861 - Xem lại Lần cuối: 08/25/2011 14:57:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo kbmt KB296861 KbMtvi
Phản hồi