MS15-084: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows XML core services: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3076895
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows và Microsoft Office. Các lỗ hổng có thể cho phép tiết lộ thông tin hoặc địa chỉ bộ nhớ exposing nếu người dùng nhấp vào một liên kết đặc biệt crafted hoặc rõ ràng cho phép sử dụng của Secure Socket Layer (SSL) 2.0. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp kẻ tấn công sẽ không có cách nào để buộc người dùng nhấp vào một liên kết đặc biệt crafted. Kẻ tấn công có thể thuyết phục người dùng bấm vào liên kết, thường thông qua một dụ dô trong một email hoặc thư thoại tin tức thời thư thoại.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-084.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai an ninh và cập bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

3092627 Tháng 12 năm 2015 Cập Nhật để sửa chữa Windows hoặc ứng dụng đóng băng sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật 3076895
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS15-084 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.0.6002. 18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002. 23XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610 tháng 7 năm 201519:37x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:55x 86
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người10 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,36810 tháng 7 năm 201519:37x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người02 tháng 11 năm 200609:41x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,88010 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người10 tháng 7 năm 201515:32x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.100.5011.01,875,96810 tháng 7 năm 201519:35x64
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:41x64
Msxml3.dll8.100.5011.01,875,45610 tháng 7 năm 201515:42x64
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người10 tháng 7 năm 201515:42x64
Msxml6.dll6.20.5008.01,796,09610 tháng 7 năm 201519:35x64
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người02 tháng 11 năm 200611:13x64
Msxml6.dll6.20.5008.01,797,63210 tháng 7 năm 201515:42x64
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người10 tháng 7 năm 201515:42x64
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610 tháng 7 năm 201519:37x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:55x 86
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người10 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,36810 tháng 7 năm 201519:37x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người02 tháng 11 năm 200609:41x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,88010 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người10 tháng 7 năm 201515:32x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.100.5011.03,170,30410 tháng 7 năm 201519:32IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:23IA-64
Msxml3.dll8.100.5011.03,171,32810 tháng 7 năm 201515:04IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người10 tháng 7 năm 201515:04IA-64
Msxml6.dll6.20.5008.03,828,22410 tháng 7 năm 201519:32IA-64
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người19 tháng một, 200808:13IA-64
Msxml6.dll6.20.5008.03,830,27210 tháng 7 năm 201515:04IA-64
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người10 tháng 7 năm 201515:04IA-64
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610 tháng 7 năm 201519:37x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người27 tháng 8 năm 201400:55x 86
Msxml3.dll8.100.5011.01,253,37610 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml3r.dll8.20.8730.12.048 người10 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,36810 tháng 7 năm 201519:37x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người02 tháng 11 năm 200609:41x 86
Msxml6.dll6.20.5008.01,402,88010 tháng 7 năm 201515:32x 86
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người10 tháng 7 năm 201515:32x 86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.7601. 18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601. 22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.7601.189231,241,08815 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201502:51x 86
Msxml3.dll8.110.7601.231261,240,57615 tháng 7 năm 201503:00x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml6.dll6.30.7601.189231,390,59215 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201502:51x 86
Msxml6.dll6.30.7601.231261,390,08015 tháng 7 năm 201503:00x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201502:55x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.7601.189231,887,23215 tháng 7 năm 201503:19x64
Msxml3r.dll8.110.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201503:13x64
Msxml3.dll8.110.7601.231261,885,69615 tháng 7 năm 201503:20x64
Msxml3r.dll8.110.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201503:15x64
Msxml6.dll6.30.7601.189232,004,99215 tháng 7 năm 201503:19x64
Msxml6r.dll6.30.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201503:14x64
Msxml6.dll6.30.7601.231262,003,45615 tháng 7 năm 201503:20x64
Msxml6r.dll6.30.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201503:15x64
Msxml3.dll8.110.7601.189231,241,08815 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201502:51x 86
Msxml3.dll8.110.7601.231261,240,57615 tháng 7 năm 201503:00x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml6.dll6.30.7601.189231,390,59215 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201502:51x 86
Msxml6.dll6.30.7601.231261,390,08015 tháng 7 năm 201503:00x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201502:55x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.7601.189233,158,01615 tháng 7 năm 201502:23IA-64
Msxml3r.dll8.110.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201502:15IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.231263,156,99215 tháng 7 năm 201502:19IA-64
Msxml3r.dll8.110.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201502:15IA-64
Msxml6.dll6.30.7601.189233,819,00815 tháng 7 năm 201502:23IA-64
Msxml6r.dll6.30.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201502:15IA-64
Msxml6.dll6.30.7601.231263,817,98415 tháng 7 năm 201502:19IA-64
Msxml6r.dll6.30.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201502:15IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.189231,241,08815 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201502:51x 86
Msxml3.dll8.110.7601.231261,240,57615 tháng 7 năm 201503:00x 86
Msxml3r.dll8.110.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml6.dll6.30.7601.189231,390,59215 tháng 7 năm 201502:55x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.189232.048 người15 tháng 7 năm 201502:51x 86
Msxml6.dll6.30.7601.231261,390,08015 tháng 7 năm 201503:00x 86
Msxml6r.dll6.30.7601.231262.048 người15 tháng 7 năm 201502:55x 86

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows 8

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.9200.174361,422,33613 tháng 7 năm 201521:23x 86
Msxml3r.dll8.110.9200.163842.048 người26 tháng 7 năm 201202:45x 86
Msxml3.dll8.110.9200.215481,442,81611 tháng 7 năm 201517:17x 86
Msxml3r.dll8.110.9200.163842.048 người26 tháng 7 năm 201202:45x 86
Msxml6.dll6.30.9200.174361,744,38413 tháng 7 năm 201521:23x 86
Msxml6r.dll6.30.9200.164472.048 người01 tháng 8 năm 201104:20x 86
Msxml6.dll6.30.9200.215481,802,24011 tháng 7 năm 201517:17x 86
Msxml6r.dll6.30.9200.205512.048 người01 tháng 8 năm 201104:21x 86

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.9200.174361,850,88013 tháng 7 năm 201521:05x64
Msxml3r.dll8.110.9200.164472.048 người01 tháng 8 năm 201104:21x64
Msxml3.dll8.110.9200.215481,842,17611 tháng 7 năm 201518:08x64
Msxml3r.dll8.110.9200.205512.048 người01 tháng 8 năm 201104:21x64
Msxml6.dll6.30.9200.174362,340,86413 tháng 7 năm 201521:05x64
Msxml6r.dll6.30.9200.164472.048 người01 tháng 8 năm 201104:21x64
Msxml6.dll6.30.9200.215482,361,85611 tháng 7 năm 201518:08x64
Msxml6r.dll6.30.9200.205512.048 người01 tháng 8 năm 201104:21x64
Msxml3.dll8.110.9200.174361,422,33613 tháng 7 năm 201521:23x 86
Msxml3r.dll8.110.9200.164472.048 người01 tháng 8 năm 201104:20x 86
Msxml3.dll8.110.9200.215481,442,81611 tháng 7 năm 201517:17x 86
Msxml3r.dll8.110.9200.205512.048 người01 tháng 8 năm 201104:21x 86
Msxml6.dll6.30.9200.174361,744,38413 tháng 7 năm 201521:23x 86
Msxml6r.dll6.30.9200.164472.048 người01 tháng 8 năm 201104:20x 86
Msxml6.dll6.30.9200.215481,802,24011 tháng 7 năm 201517:17x 86
Msxml6r.dll6.30.9200.205512.048 người01 tháng 8 năm 201104:21x 86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.920 0.16 xxxWindows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt không được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.9600.179312,345,47210 tháng 7 năm 201517:42x64
Msxml3r.dll8.110.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201311:44x64
Msxml6.dll6.30.9600.179312,529,88014 tháng 7 năm 201503:22x64
Msxml6r.dll6.30.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201311:44x64
Msxml3.dll8.110.9600.179311,556,99210 tháng 7 năm 201516:47x 86
Msxml3r.dll8.110.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201304:16x 86
Msxml6.dll6.30.9600.179311,901,77614 tháng 7 năm 201503:21x 86
Msxml6r.dll6.30.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201304:16x 86
9999

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Msxml3.dll8.110.9600.179311,556,99210 tháng 7 năm 201516:47x 86
Msxml3r.dll8.110.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201304:16x 86
Msxml6.dll6.30.9600.179311,901,77614 tháng 7 năm 201503:21x 86
Msxml6r.dll6.30.9600.163842.048 người22 tháng 8 năm 201304:16x 86

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3076895 - Xem lại Lần cuối: 09/01/2015 20:26:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3076895 KbMtvi
Phản hồi