MS15-112: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3104517
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một web site đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-112.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Đi đến Microsoft Security Bulletin MS15-112 để tìm các liên kết tải xuống bản cập nhật này.
Thông tin thêm

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này:
  • 3100773 MS15-112: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 12 năm 2015

    Các vấn đề bảo mật Cập Nhật 3100773
    • 3154996 Bạn không thể nhập các kí tự đại diện Triều tiên chính xác sau khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 3100773
  • 3105213 Cập Nhật tích luỹ Windows 10: ngày 10 tháng 12 năm 2015
  • 3105211 Cập Nhật tích luỹ Windows 10 phiên bản 1511: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)
Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 7 trong hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
Windows6.0-KB3100773-x64.msu
Internet Explorer 8 trong hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 8 trong hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3100773-x64.msu
Cho Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 9 dành cho tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3100773-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)
Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 7 trong hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 7 trong hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3100773-x64.msu
Internet Explorer 7 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3100773-ia64.msu
Internet Explorer 8 trong hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3100773-x64.msu
Internet Explorer 8 trong hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3100773-x64.msu
Cho Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 9 trong hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3100773-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Windows 7 (Tất cả các phiên bản)
Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 8 trong hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7:
Windows6.1-KB3100773-x64.msu
Cho Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 9 dành cho tất cả hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7:
IE9-Windows6.1-KB3100773-x64.msu
Internet Explorer 10 cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE10-Windows6.1-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 10 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3100773-x64.msu
Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 32-bit hệ thống bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3100773-x86.msu
Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3100773-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem các thông tin về tệp phần
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó bấm hệ thống và bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)
Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 8 trong hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3100773-x64.msu
Internet Explorer 8 trong tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3100773-ia64.msu
Cho Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
IE9-Windows6.1-KB3100773-x64.msu
Internet Explorer 10 cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE10-Windows6.1-KB3100773-x64.msu
Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3100773-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó bấm hệ thống và bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)
Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3100773-x86.msu
Đối với Internet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8:
Windows8-RT-KB3100773-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3100773-x86.msu
Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
Windows8.1-KB3100773-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mậtvà sau đó bấm Windows Update. Trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)
Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3100773-x64.msu
Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3100773-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mậtvà sau đó bấm Windows Update. Trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)
Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiBản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update.
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin gỡ bỏNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mậtvà sau đó bấm Windows Update. Trong xem, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpkhông áp dụng
Windows 10 (Tất cả các phiên bản)
Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3105213-x86.msu
Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10:
Windows10.0-KB3105213-x64.msu
Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB3105211-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB3105211-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3105213
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3105211
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Thông tin băm tệp

Tên góiGói băm sa 1Gói băm sa 2
IE10-Windows6.1-KB3100773-x64.msuB827576576F9EFC498A8827F61D0BED5AE2808608CE828E07FDA6878D8F397069E72FAB45282E49BF62AAB327D330DFFE065FEB9
IE10-Windows6.1-KB3100773-x86.msu67C1161AD541854476A1C2F41A1B772E034990B48F55053CB45324CC8148A34BF1F5CBBCB6D842576786FF489500F33C6191EF66
IE11-Windows6.1-KB3100773-x64.msuE288C846FA9BE69DCEE7616383F18272C587293799AB2919A87676C333FA8067437EAADC523E4BA87F9FAE799E073C8300012231
IE11-Windows6.1-KB3100773-x86.msu4BF82F7FCB6A441830C7D9CC7D65416EF72A0CD38FA6F0BD5D41027BD4C8389154B732FEEE5F2FF834F9D70A956A087ADE4A1C38
IE8-Windows6.0-KB3100773-x64.msu6FF0E5BDD5FCE00D37C9922E31BD9278C1793EB192385FA31EA14B22C8E63E8B46B87229462F82A50B13CC8F89D3752710DF9F74
IE8-Windows6.0-KB3100773-x86.msuCFFE52177AF98881837B6F0C2BBF235B1805C4BAC73829A2D035FD9F574B05AC97DD42F48DBE56DEA82D80C5C0350DF92473BCE5
IE9-Windows6.0-KB3100773-x64.msu022E3EC1B655C7EC97A142BAE383D919AEE4E209FE6EF79C8D0E7FE6501B7C6341FFF92C3ED4FB0999EA854002DE8EF400E475EF
IE9-Windows6.0-KB3100773-x86.msu81EFEB781F50915BAC20F33FD2D9C9A54342EB878842195E4AAA729A9CA7D78F01DB5E057A6EE832F5286B895F34FF1888477679
IE9-Windows6.1-KB3100773-x64.msu458DCC503476F783646F27C54A5192FE819D220C0C447EB11B86329296C9EE82526BFF61F586037E3A557DBCAF57A0C24332BE16
IE9-Windows6.1-KB3100773-x86.msu4B51036E568FC216F35EA41C611A42420AD508BFE0C77871935607E708F8BB2A0F3BDCBFA11D58A8F6FFF054D3E917D965926F7F
Windows6.0-KB3100773-ia64.msu5F9AF14CD00FE21FABDFDB6516437EAC236216CC41239D3E46C27026F8F0F139FDA43B049A7228EDB6CC8C5F2A28F03A224F2B14
Windows6.0-KB3100773-x64.msu6478EBA4AB6025A7F6F7DD3BCA45BB8544B073040E50EE754F389F6BE1517627793EB01FF3BFFC87F5248809F9C365727235B6E2
Windows6.0-KB3100773-x86.msu2B9DEB6E06DAC2650E224077ABB252F9072ACF88ACDACE87A9017D174978E09320B0C15F956C0B4299228F01150E1F9BEE061979
Windows6.1-KB3100773-ia64.msuF331CEA650502EF26F2672357419B3B4AE164BA3C657B9EAEED067AE6CAFDD2559D6BA52B5A1E9EF67E8D7531403B4B9CE6F4516
Windows6.1-KB3100773-x64.msu3CA407323A48714291CF740F461142D77C74BCFD1D3723879E3C9E9A42EDB27A24FDC08A72F45278E881129C0DCB640CCDBAFAA0
Windows6.1-KB3100773-x86.msu020591090BAF1A464B7768CFE0D56BDC1B5B7801525C604BE9650E0E42EA3B229EBCEAB4028325DC5170006CB00C07EF81D4F973
Windows8-RT-KB3100773-arm.msuA6A0F3685DAFA738692DE776B5ACA68039CBAD3F76F19ED22A81F2FA3B1214DA7FCF12718C2697E810DB9E49BCADA3BA21D867AD
Windows8-RT-KB3100773-x64.msuBA29AEE0961FAC9AEA6C6EC41EE4F6B4544FFA45B5F2637B5C85FC4D80FBC0CC00FFFD9E05C2833AFA953F31BDC11F7258BD1E30
Windows8-RT-KB3100773-x86.msu1EE16685E4FACA270CAC815F08C0EF78742B0F06B5DA416A3FF9D648D6ED05FF65E78A7BE324EB71D2B81E1C17A89D58B2367A6B
Windows8.1-KB3100773-arm.msu199564F29BA7BDB206F55199816C96364C5C11DCBEF290D5314670BDA782E7E7CBA27DEE67FDACD4DE5887D6EEE6D6F0654F3391
Windows8.1-KB3100773-x64.msu29E2C8F08B9E89E26535E51F0BF72450002AD8DD1E304F3FA312B697D30671ED98C381DD2FA58B95E0205386CCB9A38644A416F8
Windows8.1-KB3100773-x86.msuB24D760D84615781E37FBF17D46E2C46C0F8DEB41C81671BF8074242A8C432E9D585D4B228FC8824519639E99D6B9668EF4B9105

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3104517 - Xem lại Lần cuối: 04/19/2016 21:13:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3104517 KbMtvi
Phản hồi