Danh sách gói tính năng phương tiện cho các phiên bản Windows N

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3145500
Giới thiệu
Trang hỗ trợ này cung cấp một vị trí trung tâm tải xuống danh sách các phương tiện tính năng gói cho Windows N phát hành. Sử dụng Trang này để tìm các liên kết đúng bài viết cơ sở kiến thức gói tính năng phương tiện phù hợp với phiên bản phát hành của bạn.

N Phiên bản của Windows bao gồm các chức năng tương tự như các phiên bản khác của Windows, ngoại trừ công nghệ liên quan đến phương tiện, Windows Media Player và các ứng dụng được cài đặt chuyên biệt trước phương tiện (Groove, phim & TV, ghi âm, và Skype). Gói tính năng phương tiện cung cấp một cách cho khách hàng để khôi phục các công nghệ xuất.
Danh sách gói tính năng phương tiện
Bảng sau cung cấp các liên kết cho mỗi gói tính năng phương tiện phù hợp với một cửa sổ đặc biệt phát hành công cộng dựa trên phiên bản và số lượng lớn xây dựng. Sử dụng liên kết thích hợp để cài đặt chuyên biệt gói chính xác cho phiên bản Windows.

Phiên bản WindowsPhiên bảnSố lượng lớn xây dựngLiên kết tới gói tính năng phương tiện
Windows 86.19200https://support.Microsoft.com/kb/2703761
Windows 8.16.39600https://support.Microsoft.com/kb/2929699
Windows 10 150810240https://support.Microsoft.com/kb/3010081
Windows 10151110586https://support.Microsoft.com/kb/3099229
Windows 10160714393https://support.Microsoft.com/kb/3133719

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3145500 – останній перегляд: 08/03/2016 13:27:00 – виправлення: 2.0

Windows 10 Version 1511, Windows 10, Windows 8.1 N, Windows 8.1 Pro N, Windows 8.1 Enterprise N, Windows 8 N, Windows 8 Professional N, Windows 8 Enterprise N

  • kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB3145500 KbMtvi
Зворотний зв’язок