MS16-095: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 9 tháng 8 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3177356
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một web site đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-095.
Cách tải và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Lưu ý: Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Đi đến Microsoft Security Bulletin MS16-095 để tìm các liên kết tải xuống bản cập nhật này.
Thông tin thêm
Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này:
3175443 MS16-095: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 9 tháng 8 năm 2016
Ngoài ra, hãy xem bài viết Microsoft KB sau để biết thông tin về bản Cập Nhật tích luỹ, Windows 10, Windows 10 phiên bản 1511 và Windows 10 phiên bản 1607:
3176492 Cập Nhật tích luỹ Windows 10: 9 tháng 8 năm 2016
3176493 Cập Nhật tích luỹ Windows 10 phiên bản 1511: 9 tháng 8 năm 2016
3176495 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản Windows 10 1607: 9 tháng 8 năm 2016

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtCho Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3175443-x86.msu
Internet Explorer 9 dành cho tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3175443-x64.msu
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiển, sau đó bấm Bảo mật. Trong Windows Update, bấm Xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3175443
Xác minh khóa đăng kýLưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 9 dành cho tất cả hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3175443-x86.msu
Internet Explorer 9 trong hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3175443-x64.msu
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏWUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiển, sau đó bấm Bảo mật. Trong Windows Update, bấm Xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3175443
Xác minh khóa đăng kýLưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 11 dành cho Windows 7 32-bit hệ thống dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3175443-x86.msu
Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3175443-x64.msu
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt thiết lập chuyển hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, bấm Xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3175443
Xác minh khóa đăng kýLưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 dành cho hệ thống dựa trên x64 dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3175443-x64.msu
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt thiết lập chuyển hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, bấm Xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3175443
Xác minh khóa đăng kýLưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3175443-x86.msu
Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
Windows8.1-KB3175443-x64.msu
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt thiết lập chuyển hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong Xem thêm, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3175443
Xác minh khóa đăng kýLưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3175443-x86.msu
Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3175443-x64.msu
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt thiết lập chuyển hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong Xem thêm, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3175443
Xác minh khóa đăng kýLưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Triển khaiBản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update.
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin gỡ bỏBấm vào Bảng điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong Xem thêm, bấm Cài đặtbản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpKhông áp dụng

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtĐối với tất cả hỗ trợ phiên bản 32-bit Windows 10:
Windows10.0-KB3176492-x86.msu
Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10:
Windows10.0-KB3176492-x64.msu
Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-Kb3176493-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-Kb3176493-x64.msu
Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB3176495-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB3176495-x64.msu
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiKhởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng các / Dỡ cài đặt thiết lập chuyển hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm Hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó theo xem, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3176492
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3176493
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3176495
Xác minh khóa đăng kýLưu ýKhoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3177356 - Xem lại Lần cuối: 08/09/2016 17:39:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3177356 KbMtvi
Phản hồi