MS16-118: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 11 tháng 10 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3192887
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết nhiều báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một web site đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-118.
Cách tải và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong bảng điều khiển" Bài viết Trung tâm bảo mật & an toàn.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Xem Microsoft Security Bulletin MS16-118 để tìm các liên kết tải xuống bản cập nhật này.
Thông tin thêm
Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này:
 • 3191492 MS16-118: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 11 tháng 10 năm 2016
 • 3192393 Tháng 10 năm 2016 bảo mật chỉ chất Cập Nhật cho Windows Server 2012
 • 3192392 Ngày 2016 chất lượng chỉ bảo mật Cập Nhật cho Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2
 • 3192391 Ngày 2016 chất lượng chỉ bảo mật Cập Nhật cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
 • 3185332 Tháng 10 năm 2016 bảo mật hàng tháng chất lượng Nhật cho Windows Server 2012
 • 3185331 Năm 2016 bảo mật hàng tháng chất lượng Cập Nhật cho Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2
 • 3185330 Tháng 10 năm 2016 bảo mật hàng tháng chất lượng Nhật dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Ngoài ra, hãy xem bài viết sau để biết thông tin về bản Cập Nhật tích luỹ, Windows 10, Windows 10 phiên bản 1511 và Windows 10 phiên bản 1607:
 • 3194798 Cập Nhật tích luỹ Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016: 11 tháng 10 năm 2016
 • 3192441 Cập Nhật tích luỹ Windows 10 phiên bản 1511: 11 tháng 10 năm 2016
 • 3192440 Cập Nhật tích luỹ Windows 10: 11 tháng 10 năm 2016

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, Bàn điều khiển quản lý hệ thống Trung tâm Operations Manager (SCOM) lỗi trong chế độ trạm đậu xem.

Để khắc phục sự cố này cho hệ thống chạy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật sau:
3200006 System Center Operations Manager bàn điều khiển lỗi sau khi bạn cài đặt chuyên biệt MS16 118 và MS16 126
Để khắc phục sự cố này cho Windows 10 RTM, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật sau:
3199125 Bản Cập Nhật tích lũy dành cho Windows 10 RTM: 18 tháng 10 năm 2016
Để khắc phục sự cố này cho Windows 10 phiên bản 1511, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật sau:
3200068 Lũy cho phiên bản Windows 10 1511: 18 tháng 10 năm 2016

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3191492-x86.msu
Internet Explorer 9 dành cho tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3191492-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏWUSA.exe không hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt bản cập nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3191492
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Bản cập nhật này thêm khoá kiểm nhập để xác nhận cài đặt chuyên biệt nó.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3191492-x86.msu
Internet Explorer 9 trong hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3191492-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏWUSA.exe không hỗ trợ gỡ cài đặt chuyên biệt bản cập nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, bấm Panel điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3191492
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Bản cập nhật này thêm khoá kiểm nhập để xác nhận cài đặt chuyên biệt nó.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho hệ thống 32-bit Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3192391-x86.msu
Bảo mật chỉ
Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 32-bit hệ thống bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3185330-x86.msu
Cuộn lên hàng tháng
Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3192391-x64.msu
An ninh chỉ
Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3185330-x64.msu
Cuộn lên hàng tháng
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏDỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào Xem bản cập nhật đã cài đặt chuyên biệt, sau đó chọn từ danh sách bản cập nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192391
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3185330
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Bản cập nhật này thêm khoá kiểm nhập để xác nhận cài đặt chuyên biệt nó.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtInternet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3192391-x86.msu
Bảo mật chỉ
Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3185330-x86.msu
Cuộn lên hàng tháng
Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3192391-x64.msu
Bảo mật chỉ
Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 bản ghi dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3185330-x64.msu
Cuộn lên hàng tháng
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào Xem bản cập nhật đã cài đặt chuyên biệt, sau đó chọn từ danh sách bản cập nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192391
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3185330
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Bản cập nhật này thêm khoá kiểm nhập để xác nhận cài đặt chuyên biệt nó.

Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
IE11-Windows6.1-KB3192392-x86.msu
Bảo mật chỉ
Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
IE11-Windows6.1-KB3185331-x86.msu
Cuộn lên hàng tháng
Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
IE11-Windows6.1-KB3192392-x64.msu
Bảo mật chỉ
Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
IE11-Windows6.1-KB3185331-x64.msu
Cuộn lên hàng tháng
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mậtvà sau đó bấm Windows Update. Trong Xem thêm, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192392
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3185331
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Bản cập nhật này thêm khoá kiểm nhập để xác nhận cài đặt chuyên biệt nó.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Internet Explorer 10 hỗ trợ tất cả các phiên bản của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3192393-x86.msu
Bảo mật chỉ
Đối với Internet Explorer 10 trong tất cả các phiên bản hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3185332-x86.msu
Cuộn lên hàng tháng
Cho Internet Explorer 11 ở tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1 KB3192392 x64.msu
Bảo mật chỉ
Cho Internet Explorer 11 ở tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1 KB3185331 x64.msu
Cuộn lên hàng tháng
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mậtvà sau đó bấm Windows Update. Trong Xem thêm, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192393
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3185332
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192392
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3185332
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Bản cập nhật này thêm khoá kiểm nhập để xác nhận cài đặt chuyên biệt nó.

Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Triển khaiBản cập nhật này là có Windows Update.
Khởi động lại yêu cầuBạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin gỡ bỏBấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mậtvà sau đó bấm Windows Update. Trong Xem thêm, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpkhông áp dụng

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtCho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3192440-x86.msu
Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10:
Windows10.0-KB3192440-x64.msu
Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB3192441-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-KB3192441-x64.msu
Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB3194798-x86.msu
Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB3194798-x64.msu
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mậtvà sau đó bấm Windows Update. Trong Xem thêm, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192440
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3192441
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3194798
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Bản cập nhật này thêm khoá kiểm nhập để xác nhận cài đặt chuyên biệt nó.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3192887 - Xem lại Lần cuối: 10/19/2016 00:04:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3192887 KbMtvi
Phản hồi