Làm thế nào để sử dụng chức năng đối tượng dời hình trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:324991
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng các BÙ ĐẮP chức năng để trở về giá trị của một tế bào là một chỉ định số lượng các hàng và cột từ một tế bào hoặc phạm vi của các tế bào đó bạn được tham chiếu trong một phạm vi cận kề.
THÔNG TIN THÊM
Nhập dữ liệu sau vào một bảng tính Excel trống. Bạn sẽ sử dụng dữ liệu này cho tất cả các mẫu công thức trong bài viết này.
A1: tênB1: DeptC1: tuổi
A2: HenryB2: 501C2: 28
A3: StanB3: 201C3: 19
A4: MaryB4: 101C4: 22
A5: LarryB5: 301C5: 29

Nhập công thức sau đây vào tế bào E2 (hoặc bất kỳ có sẵn để trống cell):
=OFFSET(C2,2,-1,1,1)
  • C2 -Các tế bào tham chiếu.
  • 2 -Cho biết số lượng hàng để di chuyển. Có nghĩa là số dương di chuyển, và số âm có nghĩa di chuyển lên.
  • -1 -Cho biết số lượng các cột để di chuyển. Số dương có nghĩa là di chuyển sang phải, và số âm có nghĩa di chuyển sang trái.
  • 1 (giá trị thứ hai cuối) -(Tùy chọn). Chỉ ra như thế nào nhiều hàng dữ liệu để trở về. Điều này số phải là số dương.
  • 1 (cuối giá trị) -(Tùy chọn). Cho thấy bao nhiêu cột của dữ liệu để trở về. Điều này số phải là số dương.

Ví dụ:

Khi bạn sử dụng công thức này, các BÙ ĐẮP chức năng trả về giá trị của các tế bào đó là nằm ở hai hàng xuống (2) và 1 hàng để bên trái (-1) của tế bào C2 (đó bào B4). Giá trị trong tế bào B4 là "101". Vì vậy, công thức trở về "101".
INF XL2002 XL2003 XL2007 XL2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 324991 - Xem lại Lần cuối: 09/20/2011 13:10:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

  • kbhowto kbmt KB324991 KbMtvi
Phản hồi