Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách tạo tiểu sử và thiết lập tài khoản email trong Outlook

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 829918 - Xem lại Lần cuối: 03/09/2014 02:06:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

  • kbpubtypekc kbprofiles kbstartprogram kbemail kbconfig kbhowto kbinfo vkbportal231 vkbportal237 kbcip kbvideocontent KB829918
Phản hồi