Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS06-040: Lỗi dễ bị tấn công trong dịch vụ Máy chủ có thể cho phép thực thi mã từ xa

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS06-040. Bản tin bảo mật có tất cả các thông tin liên quan về bản cập nhật bảo mật. Thông tin này bao gồm thông tin bản kê tệp và tuỳ chọn triển khai. Để xem toàn bộ bản tin bảo mật, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
THÔNG TIN THÊM

Các vấn đề đã xác định

Người dùng đã cài đặt phiên bản gốc của bản cập nhật bảo mật 921883 (bản tin bảo mật MS06-040) có thể bị ảnh hưởng bởi một vấn đề liên quan đến các chương trình yêu cầu nhiều bộ nhớ kề nhau, như Microsoft Business Solutions - Navision 3.70. Vấn đề này xảy ra sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 921883 trên máy tính đang chạy các ứng dụng 32 bit trong các hệ điều hành sau:
  • Các phiên bản 64 bit và 32 bit của Microsoft Windows Server 2003 với Gói Dịch vụ 1 (SP1)
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Vấn đề này được giải quyết trong phiên bản cập nhật bảo mật được phát hành vào ngày 12/09/2006. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
924054 Các chương trình yêu cầu nhiều bộ nhớ kề nhau có thể hỏng sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 921883 (MS06-040) trên máy tính chạy trên Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 hoặc máy tính chạy trên Windows XP Professional x64-Edition (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
cập nhật miếng vá_bảo mật cập nhật_bảo mật lỗi lỗ hổng lỗi dễ bị tấn công kẻ tấn công nguy hiểm khai thác sổ đăng ký không được xác thực bộ đệm chạy quá tải tràn bộ nhớ phạm vi được tạo đặc biệt từ chối dịch vụ DoS TSE WinNT Win2000 được lập đặc biệt
Thuộc tính

ID Bài viết: 921883 - Xem lại Lần cuối: 12/03/2007 07:44:34 - Bản sửa đổi: 6.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1)

  • kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB921883
Phản hồi