Nếu bạn là chủ sở hữu của một nhóm trong Outlook trên web, bạn có thể áp dụng nhãn dựa trên các chính sách kiểm soát thời gian cuộc hội thoại nhóm được giữ lại. Các nhãn bạn chọn sẽ được tạo bởi người quản trị cho tổ chức của bạn.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ có thể đánh nhãn các cuộc hội thoại của mình nếu người quản trị của bạn đã bật tính năng này cho tổ chức hoặc trường học của bạn.

Đây là ví dụ về nhãn duy trì tuần, tháng và năm:

văn bản thay thế

Áp dụng nhãn cho hội thoại

  1. Bấm chuột phải vào hội thoại bạn muốn dán nhãn.

  2. Chọn Gán chính > Nhãn.

  3. Chọn nhãn bạn muốn áp dụng cho hội thoại của mình.

Chủ đề liên quan

Nếu bạn là người quản trị, hãy xem các chủ đề sau đây:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×