Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn sẽ không thể lưu tin nhắn sau khi Teams cổ điển không còn khả dụng vào đầu năm 2024. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể tải các mục đã lưu từ Teams cổ điển xuống tệp CSV cục bộ. Sau khi tải xuống, bạn có thể mở các mục này trực tiếp trong Teams mới.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi từ Teams cổ điển sang Teams mới, hãy xem Thay đổi trong Microsoft Teams mới—Microsoft Teams | Microsoft Learn.

Đánh dấu tin nhắn là đã lưu trong Teams cổ điển

Đi tới đầu thư, rồi chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn >lưu thư này.

Để xem danh sách các tin nhắn đã lưu của bạn, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn, rồi chọn Đã lưu.

Lưu tin nhắn

Tải xuống tin nhắn đã lưu trong Teams cổ điển

Chọn ảnh hồ sơ của bạn, rồi chọn Đã lưu.

Bạn sẽ thấy một biểu ngữ ở đầu màn hình nhắc bạn tải xuống các mục đã lưu. Chọn Tải xuống. Tệp CSV sẽ tự động tải xuống máy tính của bạn.

Giờ đây, bạn có thể mở các mục đã lưu trong Teams mới bằng cách bấm vào các siêu kết nối trong tệp CSV.

Đề xuất Lưu các lựa chọn thay thế trong Teams mới

Có một số ứng dụng của Microsoft và bên thứ ba có thể được sử dụng làm giải pháp thay thế cho tính năng Lưu sau khi bạn chuyển sang Teams mới.

Ứng dụng Microsoft:

  • Tự chat trong Teams

  • Nhiệm vụ/Việc Cần Làm

  • Trình lập kế hoạch

Ứng dụng của bên thứ ba:

  • Thẻ đánh dấu

  • Tin nhắn đã Lưu của Tôi

  • Asana

  • Danh sách người dùng

Bài viết liên quan

Ẩn, bỏ ẩn, tắt tiếng hoặc ghim cuộc trò chuyện

Chuyển sang Microsoft Teams mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×