Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể áp dụng lược đồ đánh số cho các đầu đề trong tài liệu của mình bằng cách sử dụng mẫu danh sách đa mức và kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong Word (Đầu đề 1, Đầu đề 2, v.v.).

Quan trọng: Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các kiểu đầu đề tích hợp sẵn trong tài liệu của mình.

Bạn có thể đánh số đầu đề để các đầu đề mức cao nhất (Đầu đề 1) được đánh số chẳng hạn như 1, 2, 3 và đầu đề mức hai (Đầu đề 2) được đánh số là 1,1, 1,2, 1,3.

  1. Mở tài liệu sử dụng kiểu đầu đề tích hợp sẵn, rồi chọn Đầu đề 1 đầu tiên.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, chọn Danh sách Đa mức.

    Chọn nút Danh sách Đa mức để thêm đánh số vào kiểu đầu đề tích hợp sẵn, ví dụ: Đầu đề 1, trong đầu đề tài liệu của bạn.

  3. Bên dưới Thư viện Danh sách, chọn kiểu đánh số bạn muốn sử dụng trong tài liệu của mình.

    Lưu ý: Tùy thuộc vào loại tài liệu bạn đã chuẩn bị, bạn có thể chọn mẫu bao gồm từ "Đầu đề" trong ví dụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×