Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Trước khi ghi cuộc Microsoft Lync Online hội thoại, bạn có thể chọn kiểu nội dung mà bạn muốn đưa vào bản ghi. Bạn có thể đặt các tùy chọn này trong khi cuộc họp hoặc hội thoại Lync Online đang diễn ra bằng cách mở Tùy chọn Ghi trong cửa sổ cuộc họp hoặc Hội thoại.

Trong bài viết này

Mở Tùy chọn Ghi

Trong cuộc họp hoặc hội thoại Lync Online, bạn có thể mở Tùy chọn Ghi từ bên trong cửa sổ cuộc họp hoặc hội thoại.

  1. Trong một cuộc họp Lync hoặc cửa sổ Hội thoại, trong thanh menu, hãy Cài đặt.

Lưu ý:  Nếu menu Cài đặt hiển thị, hãy bấm vào nút Thêm tùy chọn, rồi bấm vào Hiển thị Thanh Menu.

  1. Bấm vào Tùy chọn Ghi.

Đầu trang

Đặt tùy chọn ghi

  1. Trong hộp thoại Lync – Tùy chọn Ghi, hãy chọn các hộp kiểm bên cạnh những kiểu nội dung bạn muốn bao gồm trong bản ghi Lync Online của bạn.

Lưu ý:  Nếu bạn dự định tạo phiên bản Windows Media có thể phát hành của bản ghi, bạn nên lưu ý rằng nếu nội dung nhất định trong phiên Lync Online gốc có kích cỡ rất lớn (ví dụ: bảng trắng lớn, phiên nhắn tin tức thời dài (IM) hoặc chia sẻ màn hình kép), nội dung có thể ít đọc được hơn trong video hoàn thiện. Ngoài ra, mọi tin nhắn viết tay trong phần nhắn tin tức thời của bản ghi thường bị cắt bớt vì độ rộng hạn chế trong video hoàn thiện.

  1. Bấm OK.

Đầu Trang

Sử dụng Trình quản lý Ghi

Dùng Trình quản lý Ghi Của Microsoft Lync để quản lý các cuộc hội thoại và cuộc họp Lync Online mà bạn đã ghi lại.

Để mở Trình quản lý Ghi:

  • Trong hộp thoại Lync – Tùy chọn Ghi, hãy bấm Quản lý Bản ghi.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×