Đặt các tùy chọn ghi Lync

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Trước khi bạn ghi một cuộc họp hoặc hội thoại trong Microsoft Lync Online, bạn có thể chọn kiểu nội dung mà bạn muốn đưa vào bản ghi. Bạn có thể đặt các tùy chọn này trong khi cuộc họp hoặc hội thoại Lync Online đang diễn ra bằng cách mở Tùy chọn Ghi trong cửa sổ họp hoặc Hội thoại.

Trong bài viết này

Mở Tùy chọn Ghi

Đặt tùy chọn ghi

Dùng Trình quản lý Ghi

Mở Tùy chọn Ghi

Trong suốt cuộc họp hoặc hội thoại Lync Online, bạn có thể mở Tùy chọn Ghi ngay từ bên trong cửa sổ cuộc họp hoặc hội thoại.

  1. Trong cửa sổ cuộc họp hoặc Hội thoại Lync, trên thanh menu, hãy bấm Thiết đặt.

Lưu ý:  Nếu menu Thiết đặt không hiển thị, hãy bấm nút Tùy chọn Khác, rồi bấm Hiện Thanh Menu.

  1. Bấm Tùy chọn Ghi.

Đầu Trang

Đặt tùy chọn ghi

  1. Trong hộp thoại Tùy chọn Ghi Lync, hãy chọn các hộp kiểm bên cạnh kiểu nội dung mà bạn muốn đưa vào bản ghi Lync Online.

Lưu ý:  Khi bạn dự định tạo phiên bản Windows Media có thể phát hành của bản ghi, bạn nên biết rằng nếu một số nội dung trong phiên Lync Online ban đầu có kích cỡ quá lớn (ví dụ: bảng trắng lớn, phiên nhắn tin tức thời (IM) dài hay chia sẻ màn hình kép), nội dung đó có thể không dễ đọc trong video hoàn tất. Ngoài ra, mọi tin nhắn viết bằng mực trong phần tin nhắn tức thời của bản ghi thường bị cắt cụt do chiều rộng hạn chế trong video hoàn tất.

  1. Bấm OK.

Đầu Trang

Dùng Trình quản lý Ghi

Hãy dùng Trình quản lý Microsoft Lync để quản lý các hội thoại và cuộc họp trong Lync Online mà bạn đã ghi lại.

Để mở Trình quản lý Ghi:

  • Trong hộp thoại Tùy chọn Ghi Lync, hãy bấm Quản lý Bản ghi.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×