Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông tin hiện diện của bạn bao gồm các trạng thái như Rảnh hoặc Đi vắng và cũng được chỉ rõ bởi chỉ báo hiện diện mã màu như màu xanh, vàng hoặc đỏ.

Khi bạn đang sử dụng Lync trên thiết bị di động và những người khác tra cứu bạn, biểu tượng này sẽ hiển thị Di động bên cạnh trạng thái sẵn sàng của bạn, bên cạnh tên bạn. Điều này có nghĩa là bạn đang dùng thiết bị di động.

Những trạng thái mà bạn có thể đặt

Để thay đổi trạng thái, từ màn hình thông tin của tôi, hãy gõ nhẹ vào trạng thái hiện tại của bạn và sau đó từ màn hình ĐẶT TRẠNG THÁI CỦA BẠN, chọn một trong các trạng thái hiện diện sau đây:

 • Rảnh

 • Bận

 • Không Làm Phiền

 • Quay Lại Ngay

 • Nghỉ Làm việc

 • Hiển thị Đi vắng

 • Đặt lại Trạng thái

 • Đăng Xuất: Chọn trạng thái này sẽ giúp bạn đăng xuất.

Những trạng thái được thiết lập tự động

Thông tin sau đây sẽ tự động xuất hiện trong vùng trạng thái của bạn.

 • Không hoạt động: Máy tính của bạn chưa được sử dụng hoặc bạn chưa sử dụng Lync thoại di động trong 5 phút trở lên.

 • Ngoại tuyến

Sau khi đăng nhập, bạn vẫn được giữ nguyên trạng thái đăng nhập miễn là có kết nối. Nếu bạn đang không tích cực sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động hoặc thiết bị Lync tính của bạn, trạng thái của bạn sẽ hiển thị là Không hoạt động. Nếu bạn có kết nối nhưng đã không dùng ứng dụng trong 10 ngày, bạn sẽ bị đăng xuất.

Thiết đặt ghi chú cá nhân

Khi bạn thay đổi cài đặt Trả lời Tự động (Ngoài văn phòng) trong Microsoft Outlook, ghi chú mà bạn nhập cũng sẽ xuất hiện trong vùng ghi chú cá nhân trong Lync (hộp ở trên vùng ảnh và tên của bạn). Ghi chú này được giữ nguyên Lync khi bạn hủy bỏ ghi chú Microsoft Outlook hoặc nhập ghi chú mới.

Để đặt ghi chú cá nhân, hãy thực hiện điều này:

 • Từ màn hình thông tin của tôi, trong vùng ghi chú, hãy nhập bất kỳ ghi chú nào bạn muốn. Ghi chú sẽ xuất hiện cùng với thẻ liên hệ của bạn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×