Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Chủ đề này mô tả cửa sổ tùy chọn Cá nhân, nơi bạn có thể chỉ định thiết đặt đăng nhập của mình, xác định những thông tin bạn muốn hiển thị cho người khác trong Lync và cho Lync biết cách bạn muốn nó tương tác với các chương trình Office khác.

Đặt tùy chọn tài khoản của Tôi

Sử dụng các tùy chọn bên dưới Tài khoản của tôi để chỉ định địa chỉ đăng nhập của bạn và đặt cấu hình cách bạn kết nối Microsoft 365.

 • Mở tùy chọn Cá nhân, và để thay đổi địa chỉ đăng nhập của bạn, bên dưới Tài khoản của tôi, trong hộp địa chỉ Đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản người dùng của bạn. Ví dụ: .

  someone@example.com

Lưu ý:  Chúng tôi khuyên bạn không nên bấm vào nút Nâng cao, vì cài đặt hiện tại, Cấu hình tự động, được yêu cầu Microsoft 365.

 • Để hợp lý hóa việc khởi động và tự động đăng nhập và khởi động Lync mỗi lần bạn đăng nhập vào hệ điều hành Windows, hãy chọn hộp kiểm Tự động khởi động Lync khi đăng nhập vào Windows. Nếu bạn không muốn đăng nhập tự động, hãy xóa hộp kiểm này.

 • Để cửa sổ chính Lync mở trước các cửa sổ khác khi khởi động, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị màn Lync ở mặt trước khi khởi động. Nếu tùy chọn này không được chọn, biểu tượng Lync sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo Windows (khay hệ thống) khi Lync khởi động.

Đặt tùy chọn trình quản lý thông tin Cá nhân

Sử dụng các tùy chọn bên dưới Trình quản lý thông tin cá nhân để chỉ định Lync tương tác với các chương trình Office khác mà bạn có thể đang sử dụng.

 1. Mở tùy chọn Cá nhân và bên dưới Trình quản lý thông tin cá nhân,chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook hoặc Không có từ danh sách thả xuống. Khi bạn chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook, tính năng tìm kiếm Lync sẽ sử dụng danh sách Liên hệ Outlook làm nguồn liên hệ, ngoài danh sách địa chỉ toàn cầu. Khi bạn chọn Không , tính năng tìm kiếm Lync sẽ chỉ trả về các liên hệ từ danh sách địa chỉ toàn cầu. Nó không dùng Sổ Địa chỉ của Windows hoặc danh sách Liên hệ của Outlook.

 2. Nếu bạn chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook, hãy làm theo bất cứ hướng dẫn nào sau đây:

  • Để làm cho hiện diện của bạn tự động phản ánh khi bạn đang ở trong cuộc họp đã được lên lịch, hãy chọn hộp kiểm Cập nhật sự hiện diện của tôi dựa trên thông tin lịch của tôi. Hãy dùng những thiết đặt sau đây để xác định thêm ai có thể nhìn thấy thông tin này:

   • Để hiện thông tin này cho các liên hệ trong Nhóm làm việc, hãy chọn hộp kiểm Hiện địa điểm và chủ đề họp cho các liên hệ trong quan hệ bảo mật thuộc Nhóm làm việc của tôi.

   • Để hiện thông tin Ngoài văn phòng outlook của bạn cho các liên hệ, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin Ngoài văn phòng của tôi cho các liên hệ trong quan hệ bảo mật Bạn bè và Gia đình , Nhóm làm việc và Đồng nghiệp của tôi. Xóa hộp kiểm để ẩn thông tin Vắng mặt của bạn với tất cả các liên hệ của bạn.

  • Để lưu lịch sử hội thoại trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm Lưu hội thoại tin nhắn tức thời trong thư mục Lịch sử Hội thoại trong email của tôi. Việc xóa hộp kiểm này có nghĩa là lịch sử tin nhắn tức thời của bạn không được lưu nữa.

  • Để lưu lịch sử cuộc gọi bằng điện thoại của bạn trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm Lưu nhật ký cuộc gọi trong thư mục Lịch sử Hội thoại trong email của tôi. Việc xóa hộp kiểm này có nghĩa là lịch sử cuộc gọi bằng điện thoại của bạn không được lưu nữa.

Đặt tùy chọn Địa điểm của bạn

Sử dụng các tùy chọn bên dưới Vị trí để chỉ định xem Lync có chia sẻ vị trí của bạn với các chương trình khác hay không. Để cho phép các chương trình khác sử dụng thông tin vị trí của bạn, trên cửa sổ tùy chọn Cá nhân, trong khu vực Vị trí, hãy chọn hộp kiểm Chia sẻ thông tin địa điểm của tôi với các chương trình khác mà tôi sử dụng. Để ẩn địa điểm của bạn trong các chương trình khác, hãy xóa hộp kiểm này.

Lưu ý:  Tất cả liên hệ ngoại trừ liên hệ bên ngoài đều có thể thấy vị trí của bạn. Để biết thêm chi tiết về việc ai có thể thấy phần thông tin hiện diện nào của bạn, hãy xem Kiểm soát truy nhập vào thông tin hiện diện của bạn trong Lync.

Đặt tùy chọn Hiển thị ảnh của bạn

Dùng các tùy chọn bên dưới Hiển thị ảnh để chỉ định bạn có muốn xem ảnh của những người khác hay không.

 • Để hiển thị hoặc ẩn ảnh của những người khác trong Lync, hãy mở tùychọn Cá nhân và bên dưới Hiển thị ảnh, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị ảnh của liên hệ. (Mặc định là hiện ảnh. Khi không hiện ảnh thì bạn sẽ xem được nhiều liên hệ hơn trong danh sách Liên hệ của bạn. Việc xóa hộp này cũng có nghĩa là người khác sẽ không nhìn thấy ảnh của bạn trong Lync và bạn sẽ không nhìn thấy ảnh của người gửi và người nhận trong các IM và hội thoại nhóm.)

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×