Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng tùy chọn Cá nhân để chỉ định cài đặt đăng nhập của bạn, chọn thông tin mà bạn muốn hiển thị cho người khác và xác định cách phần mềm giao tiếp Microsoft Lync Online tương tác với các Microsoft Office trình khác.

Bạn muốn làm gì?

Mở tùy chọn Cá nhân

Từ cửa sổ chính của Lync, bạn có thể mở các tùy chọn Cá nhân bằng một trong hai cách:

 • Bấm vào nút Tùy chọn, rồi bấm vào Cá nhân.

 • Bên cạnh nút Tùy chọn , bấm vào mũi tên Hiển thị Menu , bấm Công cụ, bấm Tùy chọn, rồi bấm Cá nhân.

Đầu trang

Đặt tùy chọn tài khoản của Tôi

Dùng các tùy chọn bên dưới Tài khoản của tôi để xác định địa chỉ đăng nhập của bạn và cấu hình kết nối của bạn đến Microsoft Lync Server 2010.

 • Mở tùy chọn Cá nhân và bên dưới Tài khoản của tôi, trong hộp Địa chỉ đăng nhập, nhập tên tài khoản người dùng của bạn. Ví dụ: someone@example.com.

 • Bấm nút Nâng cao để cấu hình kết nối của bạn đến Lync Server 2010. Cài đặt cấu hình thường được nhóm hỗ trợ đặt tự động hoặc được nhóm hỗ trợ đặt cho bạn.

 • Chọn hộp kiểm Tự động khởi động Lync khi tôi đăng nhập vào Windows để hợp lý hóa việc khởi động, tự động đăng nhập và khởi động Lync Online mỗi lần bạn đăng nhập vào hệ điều Windows này.

 • Chọn hộp kiểm Hiện Lync ở mặt trước khi nó khởi động bên cạnh nếu bạn muốn cửa sổ chính của Lync mở ra trước các cửa sổ khác khi nó khởi động. Nếu tùy chọn này không được chọn, biểu tượng Lync sẽ xuất hiện trong vùng Windows báo khi Lync khởi động.

Đầu trang

Đặt tùy chọn Trình quản lý thông tin cá nhân

Dùng các tùy chọn bên dưới Trình quản lý thông tin cá nhân để xác định cách Lync tương tác với các Microsoft Office khác.

 1. Mở tùy chọn Cá nhân và trong Trình quản lý thông tin cá nhân, chọnMicrosoft Exchange hoặc Microsoft Outlookhoặc Không có từ danh sách thả xuống.

  Khi bạn chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook, tính năng tìm kiếm của Lync sẽ dùng danh sách Liên hệ của Microsoft Outlook làm nguồn để liên hệ, ngoài danh sách địa chỉ toàn cầu. Khi bạn chọn Không, tính năng tìm kiếm của Lync chỉ trả về các liên hệ từ danh sách địa chỉ toàn cầu. Nó không sử dụng sổ địa chỉ Windows hoặc danh sách Outlook hệ của bạn.

 2. Nếu bạn chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook, hãy làm theo bất cứ hướng dẫn nào sau đây:

  • Để làm cho hiện diện của bạn tự động phản ánh khi bạn đang ở trong cuộc họp đã được lên lịch, hãy chọn hộp kiểm Cập nhật sự hiện diện của tôi dựa trên thông tin lịch của tôi. Hãy dùng những thiết đặt sau đây để xác định thêm ai có thể nhìn thấy thông tin này:

   • Để hiện thông tin này cho các liên hệ trong Nhóm làm việc, hãy chọn hộp kiểm Hiện địa điểm và chủ đề họp cho các liên hệ trong quan hệ bảo mật thuộc Nhóm làm việc của tôi.

   • Để hiện thông tin Không tham gia Office cho các liên hệ, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin Ngoài Office của tôi cho các liên hệ trong quan hệ bảo mật Bạn bè và Gia đình, Nhóm làm việc và Đồng nghiệp của tôi. Bỏ chọn hộp kiểm nếu bạn muốn ẩn Thông tin ngoài danh sách Office tất cả các liên hệ của mình.

  • Để lưu lịch sử hội thoại trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm Lưu hội thoại tin nhắn tức thời trong thư mục Lịch sử Hội thoại trong email của tôi. Việc xóa hộp kiểm này có nghĩa là lịch sử tin nhắn tức thời của bạn không được lưu nữa.

  • Để lưu nhật ký cuộc gọi điện thoại của bạn, hãy chọn hộp kiểm Lưu nhật ký cuộc gọi trong thư mục Lịch sử Hội thoại trong email của tôi. Việc xóa hộp kiểm này có nghĩa là lịch sử nhật ký cuộc gọi của bạn không được lưu.

  • Để lưu liên hệ của bạn trong Microsoft Exchange Server, hãy chọn hộp kiểm Lưu liên hệ Lync của tôi trong thư mục liên hệ cá nhân của tôi trên Exchange chủ. Xóa hộp kiểm này có nghĩa là các liên hệ Lync của bạn chỉ được giữ lại trong Lync.

Đầu trang

Đặt tùy chọn Vị trí

Nếu tổ chức của bạn đã bật tính năng này, bạn có thể xác định xem địa điểm của bạn có được chia sẻ với các chương trình khác hay không.

 • Để cho phép các chương trình khác sử dụng thông tin vị trí của bạn, hãy mở tùy chọn Cá nhân và bên dưới Vị trí, hãy chọn hộp kiểm Chia sẻ thông tin vị trí của tôi với các chương trình khác mà tôi sử dụng. Để ẩn địa điểm của bạn trong các chương trình khác, hãy xóa hộp kiểm này.

Đầu trang

Đặt tùy chọn Hiển thị ảnh

Sử dụng các tùy chọn bên dưới Hiển thị ảnh để chỉ định xem bạn có muốn xem ảnh của những người khác hay không.

 • Để hiển thị ảnh của người khác trong Lync, hãy mở tùy chọn Cá nhân và bên dưới Hiển thị ảnh, hãy chọn hộp kiểm Hiện ảnh của liên hệ. Nếu bạn không muốn xem ảnh trong Lync, hãy bỏ chọn hộp kiểm này. Khi không hiện ảnh thì bạn sẽ xem được nhiều liên hệ hơn trong danh sách Liên hệ của bạn.

Đầu trang

Hiển thị hoặc ẩn Nguồn cấp Dữ liệu Hoạt động

Danh sách Nguồn cấp Hoạt động trong Lync hiển thị những thay đổi trạng thái mới nhất giữa các liên hệ của bạn, bao gồm ghi chú cá nhân, ảnh đã thay đổi và thông tin cập nhật như chức danh và văn phòng. Bạn có thể chọn có đưa vào thông tin của mình từ danh sách Nguồn cấp Hoạt động của các liên hệ hay không.

 • Mở tùy chọn Cá nhân và bên dưới Nguồn cấp Hoạt động, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị tất cả cập nhật của tôi trong Nguồn cấp hoạt động.

Đầu trang

Đặt tùy chọn Kết nối Nâng cao

Nếu nhóm hỗ trợ của bạn hướng dẫn làm như vậy, hãy sử dụng hộp thoại Kết nối Nâng cao Cài đặt để chọn cấu hình kết nối tự động hoặc thủ công đến dịch vụ liên lạc.

Để cấu hình thiết đặt kết nối nâng cao, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Lync Online, bấm nút Tùy chọn , bấm nhân, rồi bấm nút Nâng cao.

 2. Chọn một trong các tùy chọn sau, theo hướng dẫn của nhóm hỗ trợ:

 3. Cấu hình tự động

 4. Cấu hình thủ công. Đại diện nhóm hỗ trợ của bạn sẽ cung cấp cho bạn các giá trị chính xác cho tên máy chủ nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×