Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Việc đăng xuất khỏi Office cho phép bạn ngắt kết nối với các dịch vụ như OneDrive, xóa các cài đặt của bạn và xóa danh sách các tài liệu thường sử dụng. Bạn có thể đăng xuất khỏi Office từ bất kỳ ứng dụng Office nào. Bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt web để đăng xuất khỏi Office từ xa.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365, bạn nên duy trì trạng thái đăng nhập để kích hoạt Office. Nếu bạn đăng xuất, Office sẽ nhắc bạn đăng nhập trở lại. Để tìm hiểu thêm, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn đăng xuất khỏi Office.

Từ Office cho PC

 1. Trong ứng dụng Office bất kỳ, đi đếnTệp>Tài khoản (hoặc Tài khoản Officetrong Outlook)> Đăng xuất.

 2. Đóng tất cả ứng dụng Office.

Hiển thị liên kết đăng xuất ở dạng xem Backstage của Office trên Windows

Từ Office for Mac

 1. Trong ứng dụng Office bất kỳ, hãy chọn tên của ứng dụng Office ở menu trên cùng.

 2. Chọn Đăng xuất.

 3. Thoát tất cả ứng dụng Office.

Hiển thị tùy chọn để đăng xuất khỏi dạng xem Backstage trên Office for Mac

Từ Office Online

 1. Ở góc trên bên phải trình duyệt web của bạn, hãy chọn ảnh hoặc tên viết tắt của bạn.

 2. Chọn Đăng xuất.

Hiển thị tùy chọn đăng xuất đối với Office dành cho web

Trên ứng dụng Office di động

Cho iPhone và iPad:

 1. Trong ứng dụng Office bất kỳ, chạm vào Tài khoản > chạm vào tài khoản bạn đang sử dụng.

 2. ChạmĐăng xuất >Đăng xuất một lần nữa để xác nhận.

 3. Đóng tất cả ứng dụng Office.

Hiển thị tùy chọn đăng xuất trong Office for iOS

Cho Android hoặc Chromebook:

 1. Trong ứng dụng Office bất kỳ, từ màn hình Gần đây, chạm vào biểu tượng người.

 2. Chạm vào tên của bạn (đừng chạm vào Xem Hồ sơ)

 3. ChạmĐăng xuất >Đăng xuất một lần nữa để xác nhận.

 4. Đóng tất cả ứng dụng Office.

Hiển thị tùy chọn để đăng xuất khỏi Office trên thiết bị Android

Từ trình duyệt web bất kỳ

Nếu bạn không có quyền truy cập PC hoặc máy Mac mà bạn đã đăng nhập, bạn có thể đăng xuất từ xa thông qua trình duyệt web. Office có thể mất đến 72 giờ để phát hiện bạn đã đăng xuất.

 1. Từ bất kỳ thiết bị nào, đếntài khoản Microsoft, trang Cài đặt của bạn và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nếu được nhắc.

 2. Trong mụcThiết bị, định vị thiết bị mà bạn muốn đăng xuất khỏi Office.

 3. Chọn Đăng xuất khỏi Office.

Hiển thị các thiết bị chạy Windows và máy Mac và liên kết đăng xuất Office trên account.Microsoft.com

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×