Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft 365 giúp bạn dễ dàng cộng tác với các đồng nghiệp trên mạng LinkedIn bằng cách đưa họ vào thẻ hồ sơ trong Outlook. Bạn sẽ có thể xem thông tin LinkedIn trong các thẻ hồ sơ trên các ứng dụng Microsoft 365 khác nhau như OneDrive for Business, SharePoint và Outlook trên web.

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn hoặc người khác để mở thẻ hồ sơ.

 2. Chọn biểu tượng LinkedIn trên thẻ hồ sơ.

  Bạn sẽ chỉ thấy thông tin này nếu bạn đã nhận được một bản cập nhật bao gồm các tính năng tích hợp LinkedIn.

  Hiển thị biểu tượng LinkedIn trên thẻ hồ sơ
 3. Chọn Có, hãy bắt đầu!Tiếp tục đến LinkedIn trong vài màn hình tiếp theo.

 4. Đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn.

 5. Chọn Chấp nhận để kết nối tài khoản LinkedIn của bạn với Outlook.

 6. Chọn Chấp nhận để kết nối tài khoản Microsoft của bạn với LinkedIn. Tài khoản của bạn đã được kết nối.

 7. Chọn Đã hiểu!.

*Bạn phải chọn "Chấp nhận" trong bước 6 và 7 ở trên để xem LinkedIn thông tin về hồ sơ thẻ trong ứng dụng và dịch vụ Microsoft.

Tìm hiểu thêm về thẻ hồ sơ trong Microsoft 365.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×