Đặt các tùy chọn Tích hợp Điện thoại Nâng cao

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tích hợp điện thoại của bạn không phải UC (hợp nhất liên lạc) với Skype for Business Nếu tùy chọn đã được bật cho công ty của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm soát một số chức năng của điện thoại của bạn với Skype for Business. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi một lần bấm từ Skype for Business sẽ đổ chuông điện thoại riêng tư trên máy tính của bạn.

Chúng tôi khuyên nên sử dụng điện thoại được chứng nhận UC. Bạn không thể thực hiện cuộc gọi video giữa hai hệ thống điện thoại khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần điện thoại và thiết bị cho Skype for Business.

Để thiết lập hệ thống tự động, hãy bấm dùng một cấu hình tự động để cho phép Skype for Business cấu hình tích hợp điện thoại của bạn.

Để thiết lập tích hợp điện thoại theo cách thủ công, hãy làm như sau:

  1. Bấm Nâng cao.

  2. Bấm chọn một cấu hình thủ công.

  3. Đối với URI điều khiển cuộc gọi từ xa (sip), hãy nhập mã định danh tài nguyên đồng bộ (URI) của máy chủ tích hợp điện thoại máy tính dùng để quản lý các dịch vụ điện thoại cho bạn. Nếu bạn không biết URI điều khiển cuộc gọi từ xa, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn.

    URI có dạng địa chỉ Giao thức Khởi tạo Phiên (SIP). URI điều khiển cuộc gọi từ xa này trông giống như thế này: sip:+13165551465@SEATTLE-LCSCTI-02.corp.contoso.com.

  4. Đối với URI Điện thoại (ĐT), hãy gõ URI của điện thoại cần quản lý. Nếu bạn không biết URI điện thoại, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn.

    Không có một vài định dạng tiêu chuẩn dành cho điện thoại URI. Để biết thêm thông tin, hãy xem "RFC: 3966 - URI cho số điện thoại, điện thoại" sẵn dùng ở https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3966.txt. URI điện thoại sẽ trông giống như thế này: điện thoại: +14255550146; máy lẻ = 51459.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×