Bài viết này mô tả cửa sổ tùy chọn Trò chuyện Có nhiều người tham gia liên tục, nơi bạn sẽ biết Lync bạn muốn được thông báo về tin nhắn mới trong phòng trò chuyện mà bạn theo dõi.

Đặt các tùy chọn cảnh báo cho các tin nhắn trong phòng trò chuyện mới

Đánh dấu (các) hộp kiểm trên cửa sổ tùy chọn Trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục để lựa chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Hiện tin nhắn trong cửa sổ mới (Mở ngay cửa sổ phòng trò chuyện nơi tin nhắn được đăng.)

  • Hiển thị một cảnh báo cho tôi (Hiện một cảnh báo nhấp nháy trong thanh tác vụ).

  • Phát âm thanh này (Phát một âm báo đặc biệt. Chọn âm báo từ menu thả xuống hoặc duyệt tới tệp âm thanh mà bạn muốn sử dụng cho mục đích này.)

Đặt các tùy chọn cảnh báo cho các tin nhắn trong phòng trò chuyện được ưu tiên cao

Bạn có thể chọn thêm các tùy chọn thông báo khác cho các tin nhắn được đánh dấu mức độ ưu tiên cao để giúp bạn phân biệt chúng với các tin nhắn khác. Chỉ cần chọn các hộp kiểm khác nhau để tạo cảnh báo nổi bật cho các tin nhắn này.

Đầu Trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×