Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Hộp văn bản và hầu hết các hình đều có thể bao gồm văn bản trong đó. Văn bản có thể được định vị theo chiều ngang hoặc chiều dọc và có thể xuất hiện trên một dòng hoặc ngắt dòng thành nhiều dòng.

Bạn có thể thay đổi hướng văn bản và bạn cũng có thể thay đổi lề hộp văn bản và hình dạng để có khoảng cách tối ưu hoặc đổi kích cỡ hình dạng để vừa khớp văn bản hơn.

Xác định hướng văn bản trong hộp văn bản hoặc hình dạng

Mẫu hướng văn bản: ngang, xoay và xếp chồng

Trong hình dạng hoặc hộp văn bản, bạn có thể thay đổi hướng đọc văn bản. Nghĩa là, bạn có thể xoay văn bản 90 hoặc 270 độ để văn bản xuất hiện theo chiều ngang.

 1. Bấm chuột phải vào cạnh của hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hình.

  Mục menu Định dạng hình được chọn

 3. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, bấm vào Kích cỡ/Bố trí & tính Bố & tab Thuộc tính.

 4. Bên dưới Hộp Vănbản , chọn tùy chọn bạn muốn trong danh sách Hướng văn bản.

  Pa-nen Hiệu ứng Văn bản với hướng văn bản được chọn

Xoay (phản chiếu) văn bản trong hình hoặc hộp văn bản

Ví dụ về văn bản phản chiếu: văn bản đầu tiên được xoay 180 độ trên trục x, văn bản thứ hai được xoay 180 độ trên trục y
 1. Bấm chuột phải vào hộp hoặc hình, rồi chọn Định dạng Hình.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình, chọn Hiệu ứng.

  Tab Hiệu ứng trong ngăn Định dạng Hình
 3. Chọn Xoay 3-D và trong hộp Xoay X hoặc Xoay Y, nhập 180.

 4. (Tùy chọn) Nếu hộp văn bản của bạn được tô màu, bạn có thể loại bỏ màu trong ngăn Định dạng Hình dạng. Chọn Tô & Màu Tab Tô & đường, chọn , rồi chọn Không tô.

 5. (Tùy chọn) Để loại bỏ viền hộp văn bản, hãy bấm chuột phải vào hộp văn bản, chọn Viền ngoài trong thanh công cụ mini xuất hiện, rồi chọn Không có Viền ngoài.

Văn bản ngang trong hình

 1. Chọn đoạn văn, dòng văn bản, hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Đi tới Trang đầu, rồi chọn tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

Nhóm Đoạn văn trên tab Nhà

Ba tùy chọn căn chỉnh văn bản theo chiều dọc: trên cùng, giữa và dưới cùng

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hình.

  Mục menu Định dạng hình được chọn

 3. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, chọn Kích cỡ/Bố trí & tính Bố & tab Thuộc tính.

  Pa-nen Định dạng Hình dạng với Căn Dọc được chọn

 4. Chọn tùy chọn bạn muốn trong danh sách Căn dọc.

Khi văn bản ngắt dòng, văn bản sẽ tự động tiếp tục trên dòng mới khi đến đường viền bên phải của hình dạng hoặc hộp văn bản.

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản có chứa văn bản bạn muốn ngắt dòng.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hình.

  Mục menu Định dạng hình được chọn

 3. Trong ngăn Định dạng Hình, chọn Kích cỡ/Bố & tính Bố & tab Thuộc tính, rồi chọn Ngắt dòng văn bản trong hìnhdạng .

  Pa-nen Định dạng hình dạng với Ngắt dòng Văn bản được chọn

Lề khoảng cách giữa văn bản và viền ngoài của hình dạng hoặc hộp văn bản bao quanh.

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hình.

  Mục menu Định dạng hình được chọn

 3. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, chọn Kích cỡ/Bố trí & tính Bố & tab Thuộc tính.

  Định dạng hình hiển thị cài đặt lề

 4. Chỉ định một số đo theo inch hoặc milimet (mm) cho bất kỳ lề nào sau đây:

  • Lề trái     Khoảng cách giữa viền trái của hình dạng và văn bản ngoài cùng bên trái

  • Lề phải     Khoảng cách giữa viền phải của hình dạng và văn bản ngoài cùng bên phải

  • Lề Trên     Khoảng cách giữa viền trên cùng của hình dạng và văn bản ở trên cùng

  • Lề dưới     Khoảng cách giữa viền dưới của hình dạng và văn bản thấp nhất

Bạn có thể tự động tăng kích cỡ của hình dạng hoặc hộp văn bản theo chiều dọc để văn bản khớp với bên trong.

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hình.

  Mục menu Định dạng hình được chọn

 3. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, chọn Bố & thuộc tính Bố & tab Thuộc tính, chọn Hộp Văn bản ,rồi chọn Đổi kích cỡ hình dạng để phù hợp với văn bản.

  Định dạng Hình dạng với đổi kích cỡ hình cho Văn bản được chọn

Mẹo: Bạn có thể giảm kích cỡ văn bản để vừa với hình dạng hoặc hộp văn bản bằng cách chọn Thu nhỏ văn bản khi tràn.

Xác định hướng văn bản trong hộp văn bản hoặc hình dạng

Mẫu hướng văn bản: ngang và xoay

Bạn có thể thay đổi hướng văn bản trong hình dạng hoặc hộp văn bản. Ví dụ: bạn có thể xoay văn bản 90 hoặc 270 độ để văn bản hiển thị theo chiều ngang.

 1. Bấm chuột phải vào cạnh của hình dạng hoặc hộp văn bản có chứa văn bản.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hình.

 3. Trong ngăn bên trái của hộp thoại, chọn Hộp Văn bản.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 4. Bên dưới Bố trívăn bản , chọn tùy chọn bạn muốn trong danh sách Hướng văn bản.

 5. Chọn Đóng.

Xoay (phản chiếu) văn bản trong hình hoặc hộp văn bản

Ví dụ về văn bản phản chiếu: văn bản đầu tiên được xoay 180 độ trên trục x, văn bản thứ hai được xoay 180 độ trên trục y
 1. Chèn hộp văn bản hoặc hình dạng vào tài liệu của bạn, rồi nhập và định dạng văn bản của bạn.

 2. Bấm chuột phải vào hộp hoặc hình, rồi chọn Định dạng Hình.

 3. Trong hộp thoại Định dạng Hình, chọn Xoay 3-D ở bên trái.

  Các tùy chọn Xoay 3D trong hộp thoại Định dạng Hình
 4. Trong hộp X, hãy nhập 180.

 5. Chọn Đóng.

Văn bản ngang trong hình
 1. Bấm hoặc gõ nhẹ vào đoạn văn, dòng văn bản, hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, chọn tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

Nhóm Đoạn văn trên tab Nhà

Hình hiển thị căn chỉnh dọc của văn bản

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hìnhdạng , rồi chọn Hộp Văn bản trong ngăn bên trái.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Bên dưới Bố trívăn bản , chọn tùy chọn bạn muốn trong danh sách Căn dọc.

 4. Chọn Đóng.

Bạn có thể tự động tăng kích cỡ của hình dạng hoặc hộp văn bản theo chiều dọc để văn bản khớp với bên trong.

 1. Bấm phải chuột vào viền của hình dạng hay hộp văn bản bạn muốn đổi kích thước.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hìnhdạng , rồi chọn Hộp văn bản trong ngăn bên trái.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Bên dưới Tự động khớp,chọn Đổi kích cỡ hình dạng để phù hợp với văn bản.

 4. Chọn Đóng.

Mẹo: Bạn có thể giảm kích cỡ văn bản để vừa với hình dạng hoặc hộp văn bản bằng cách chọn Thu nhỏ văn bản khi tràn.

Lề trong là khoảng cách có thể thay đổi giữa văn bản và viền ngoài của hình dạng hoặc hộp văn bản.

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Trên menu lối tắt, chọn Định dạng Hìnhdạng , rồi chọn Hộp Văn bản trong ngăn bên trái.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Bên dưới Lề Trong, chọn một hoặc nhiều mục sau đây:

  • Trái     Xác định khoảng cách giữa viền trái của hình dạng và văn bản.

  • Phải     Xác định khoảng cách giữa viền phải của hình dạng và văn bản.

  • Trên cùng     Xác định khoảng cách giữa viền trên cùng của hình dạng và văn bản.

  • Dưới cùng     Xác định khoảng cách giữa viền dưới của hình dạng và văn bản.

 4. Chọn Đóng.

Xác định hướng văn bản trong hộp văn bản hoặc hình dạng

 1. Control + Bấm vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản có chứa văn bản, rồi chọn Định dạng Hình dạng.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình ở bên phải, chọn Tùy chọn Văn bản.

 3. Chọn biểu tượng thứ ba, Hộp văn bản, rồi chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách Hướng văn bản.

  Hướng văn bản được tô sáng trong ngăn Định dạng Hình dạng.

Đặt văn bản theo chiều ngang trong đoạn văn, hộp văn bản hoặc hình dạng

 1. Bấm hoặc gõ nhẹ vào đoạn văn, dòng văn bản, hình dạng hoặc hộp văn bản mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Đi tới Trangđầu và trong nhóm Đoạn văn, bấm vào tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

  Tùy chọn căn chỉnh văn bản

Bạn có thể tự động tăng kích thước hộp văn bản hay hình dạng theo chiều dọc, sao cho văn bản nằm vừa bên trong đó.

 1. Control + Bấm vào viền của hình dạng hay hộp văn bản bạn muốn đổi kích cỡ, rồi chọn Định dạng Hình dạng.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình ở bên phải, chọn Tùy chọn Văn bản.

 3. Chọn Bố & tính, rồi chọn hộp kiểm bên cạnh Đổi kích cỡ hình dạng để vừa khít văn bản.

  Việc đổi kích cỡ văn bản thành hình được tô sáng trong ngăn Định dạng Hình dạng.

Theo mặc định, văn bản sẽ tự động ngắt dòng khi bạn nhập vào hộp văn bản hoặc hình. Nếu bạn không muốn ngắt dòng văn bản, hãy làm như sau:

 1. Control + Bấm vào hình dạng có chứa văn bản, rồi chọn Định dạng Hìnhdạng .

 2. Trong ngăn Định dạng Hình ở bên phải, chọn Tùy chọn Văn bản.

 3. Chọn Bố & tính, rồi bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Ngắt dòng văn bản trong hình dạng.

Xác định hướng văn bản trong hình, hộp văn bản hoặc ô trong bảng

 1. Nhập văn bản vào hình dạng hoặc hộp văn bản hay ô trong bảng, rồi chọn văn bản đó.

 2. Ctrl+Bấm vào văn bản đã chọn, rồi chọn Định dạng Hìnhdạng . Trên tab Hộp Văn bản trong hộp thoại, chọn một hướng từ hộp Hướng Văn bản.

Định vị văn bản theo chiều ngang trong hộp văn bản hoặc hình dạng

 1. Chọn văn bản trong hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Trên tab Trang đầu, dưới Đoạnvăn , chọn nút căn chỉnh ngang bạn muốn.

  Các nút Căn chỉnh Văn bản Ngang

  (Căn Trái, Căn giữa, Căn Phải, Căn đềuhoặc Phân bố Văn bản)

 1. Chọn văn bản trong hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Trên tab Trang đầu, dưới Đoạnvăn , chọn Nút Căn chỉnh văn bản, rồi chọn căn chỉnh dọc bạn muốn.

Theo mặc định, văn bản sẽ tự động ngắt dòng khi bạn nhập vào hộp văn bản hoặc hình. Nếu bạn không muốn ngắt dòng văn bản, hãy làm như sau:

 1. Chọn văn bản trong hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Đi tới Định dạng > dạng.

 3. Ở bên trái hộp thoại, chọn Hộp Văn bản.

 4. Bên dưới Lề Trong, bỏ chọn hộp kiểm Ngắt dòng văn bản trong hình dạng.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng hoặc hộp văn bản.

 2. Đi tới Định dạng > dạng.

  Trên menu Định dạng, chọn Hình.

 3. Ở bên trái hộp thoại, chọn Hộp Văn bản.

 4. Bên dưới Tự động khớp,chọn Đổi kích cỡ hình dạng để phù hợp với văn bản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×