Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để đặt hoặc thay đổi các tùy chọn bảng trong Word hoặc Outlook bảng, hãy bấm chuột phải vào bảng và chọn Thuộc tính Bảng.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đặt thuộc tính cho một hàng, cột hoặc ô cụ thể, hãy bấm vào hàng, cột hoặc ô đó trước khi thực hiện thay đổi trong hộp thoại Thuộc tính Bảng.

Trong bài viết này

Thuộc tính bảng

Tab Bảng trong hộp thoại Thuộc tính Bảng

Bấm vào tab Bảng để áp dụng cài đặt cho toàn bộ bảng của bạn:

 • Bên dưới Kíchcỡ , đặt chiều rộng tổng thể của bảng bằng cách chọn Độ rộng ưa thích và chọn kích cỡ. Trong hộp Đo trong, chọn xem bạn muốn đo chiều rộng bằng inch hay phần trăm của trang.

 • Bên dưới Cănchỉnh , chọn xem bạn muốn căn chỉnh bảng của mình sang trái, giữa hay bên phải của trang. Nếu bạn chọn Trái, bạn có thể chọn khoảng cách lề trong hộp Lề từ Bên trái.

 • Bên dưới Ngắt dòng vănbản , chọn Xung quanh nếu bạn muốn văn bản ở gần trên trang ngắt dòng quanh bảng; bạn có thể ngắt dòng văn bản chính xác hơn bằng cách bấm vào Địnhvị, rồi chọn các tùy chọn trong hộp thoại Định vị Bảng. Nếu bạn không muốn ngắt dòng văn bản, hãy chọn Không .

 • Bấm Viền và Tô bóng để thay đổi kiểu viền, màu đường kẻ và độ dày của bảng.

 • Bấm Tùy chọn để đặt nhiều thuộc tính bảng hơn, bao gồm lề ô trên cùng và dưới cùng, giãn cách ô và tự động đổi kích cỡ nội dung ô.

Đầu trang

Thuộc tính hàng

Tab Hàng trong hộp thoại Thuộc tính Bảng

Trước tiên, bấm vào hàng hoặc chọn hàng bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải, chọn Thuộc tính Bảng ,rồi bấm vào tab Hàng.

 • Bên dưới Kíchcỡ , đặt chiều cao của hàng bằng cách chọn Chiều cao ưu tiên và chọn kích cỡ; bạn có thể tinh chỉnh thêm chiều cao bằng cách chọn một tùy chọn trong hộp Chiều cao hàng.

 • Bên dưới Tùychọn , chọn tùy chọn để phá vỡ hàng trên các trang hoặc tạo hàng tiêu đề.

 • Để hiển thị hàng đang được chọn ở trên cùng của tab và dẫn hướng giữa các hàng mà không cần rời khỏi hộp thoại Thuộc tính Bảng, hãy bấm Hàng Trước hoặc Hàng Tiếp theo.

Đầu trang

Thuộc tính cột

Tab Cột trong hộp thoại Thuộc tính Bảng

Trước tiên, bấm vào cột hoặc chọn cột bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải, chọn Thuộc tính Bảng,rồi bấm vào tab Cột.

 • Bên dưới Kíchcỡ , đặt chiều rộng cột bằng cách chọn Chiều rộng ưu tiên và chọn kích cỡ. Trong hộp Đo trong, chọn xem bạn muốn đo chiều rộng bằng inch hay phần trăm.

 • Để hiển thị các cột hoặc cột hiện được chọn ở đầu tab và dẫn hướng giữa các cột mà không rời khỏi hộp thoại Thuộc tính Bảng, hãy bấm vào Cột Trước hoặc Cột Tiếp theo.

Đầu trang

Thuộc tính ô

Tab Ô trong hộp thoại Thuộc tính Bảng

Trước tiên, bấm vào ô bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải, chọn Thuộc tính Bảng,rồi bấm vào tab Ô.

 • Bên dưới Kíchcỡ , đặt độ rộng ô bằng cách chọn Độ rộng ưu tiên và chọn kích cỡ. Trong hộp Đo trong, chọn xem bạn muốn đo chiều rộng bằng inch hay phần trăm.

 • Bên dưới Căn dọc, chọn tùy chọn căn chỉnh cho nội dung ô— Trên cùng (căn chỉnh mặc định), Giữahoặc Dưới cùng.

 • Bấm Tùy chọn để đặt nhiều thuộc tính ô hơn, bao gồm lề ô trên cùng và dưới cùng cũng như các tùy chọn ngắt dòng và khớp.

Đầu trang

Văn bản thay thế

Tab Văn bản Thay thế trong hộp thoại Thuộc tính Bảng

Bạn có thể tạo văn bản thay thế cho bảng của mình để giúp những người có bộ đọc màn hình hiểu nội dung của bảng.

 • Trong hộp tả, nhập giải thích cho bảng.

 • Trong hộp Tiêu đề, nhập một tóm tắt ngắn gọn về bảng.

  Lưu ý:  Trừ khi bạn có bảng phức tạp, bạn sẽ thường chỉ muốn nhập văn bản vào hộp tả. Khi bạn có nội dung phức tạp cần mô tả, việc điền vào trường Tiêu đề rất hữu ích để việc đọc mô tả đầy đủ là không cần thiết, trừ khi bạn muốn.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×