Sử dụng lề phản chiếu để thiết lập trang đối diện cho tài liệu có hai mặt, chẳng hạn như sách hoặc tạp chí. Lề của trang bên trái là hình ảnh phản chiếu của lề ở trang bên phải. Nghĩa là, các lề bên trong có cùng chiều rộng và các lề bên ngoài có cùng chiều rộng.

  1. Chọn Bố trí hoặc Bố > Lề.

  2. Bên dưới Nhiều Trang, chọn Phản chiếu.

    Đặt lề phản chiếu

  3. Chọn OK.

Lưu ý: Để thay đổi độ rộng lề, chọn Lề Tùy chỉnh. Nhập các giá trị mới vào hộp Bên trongBên ngoài.

  1. Chọn Bố > lề.

  2. Bên dưới Nhiều Trang, chọn Phản chiếu.

    Đặt lề phản chiếu cho tập hợp trang

  3. Chọn OK.

Word dành cho web giữ nguyên các lề phản chiếu sẵn có trong tài liệu của bạn nhưng vẫn chưa cung cấp cách thức để thêm các lề phản chiếu.

Mở tài liệu trong ứng dụng Word trên máy tính để tạo lề phản chiếu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×