Theo mặc định, khi người dùng tải video lên Microsoft Stream thông qua cổng thông tin Stream bên ngoài ngữ cảnh của kênh nhóm hoặc nhóm, hộp kiểm "Cho phép mọi người trong công ty của bạn xem video này" được chọn theo mặc định, khiến cho tất cả mọi người trong công ty của bạn có thể xem video này.

Nếu tổ chức của bạn muốn thay đổi cách hoạt động, bạn có thể đặt cài đặt sau đây để kiểm soát quyền tải video lên mặc định.

Bạn cần phải là người quản trị Luồng để thay đổi thiết đặt này.

 1. Trong Stream, đi tới phần Thiết Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > quản trị

  văn bản thay thế

 2. Sau đó, đi đến Tạo nội > Quyền video mặc định

  Bạn có thể kiểm soát quyền tải lên mặc định được thiết lập cho người dùng tải lên cổng thông tin Phát trực tuyến bên ngoài kênh nhóm hoặc kênh nhóm.

  Thiết đặt trên đây đang kiểm soát hộp kiểm "Cho phép mọi người trong công ty của bạn xem video này" trong quyền của video.

  • Mọi người trong công ty của bạn - Khi tải video lên cổng thông tin web Stream bên ngoài nhóm, hộp kiểm "Cho phép mọi người trong công ty của bạn xem video này" trong cài đặt quyền của video sẽ được chọn theo mặc định.

  • Nhóm và người cụ thể - Khi tải lên một video trong cổng thông tin Web Stream bên ngoài nhóm, hộp kiểm "Cho phép mọi người trong công ty của bạn xem video này" trong thiết đặt quyền của video sẽ KHÔNG được chọn theo mặc định.           văn bản thay thế

   Thiết đặt trên đây đang kiểm soát hộp kiểm "Cho phép mọi người trong công ty của bạn xem video này" trong quyền của video.

văn bản thay thế

Lưu ý: Cài đặt này chỉ áp dụng cho cổng thông tin web Stream và không áp dụng để tạo video/sự kiện trong các ứng dụng khác. Video được tải lên trực tiếp vào một nhóm hoặc kênh nhóm sẽ vẫn có nhóm đó làm thiết đặt quyền mặc định.

Xem thêm

Bắt đầu

Thiết đặt người quản trị Dòng Tổng quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×